i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Podle čeho Češi nakupují

 |  2. 4. 2024
 |  Vesmír 103, 214, 2024/4
 |  Téma: Obaly

Obaly, zejména jednorázové, výrazně zatěžují životní prostředí. Problém obalů však není středem pozornosti české veřejnosti.

Potraviny a obaly. Velmi diskutované téma. Obaly sice potraviny chrání, a tak brání plýtvání a omezují množství odpadu. Na druhou stranu poté, kdy splní svůj účel, odpad tvoří, čímž zatěžují životní prostředí. Výrazná část potravinových obalů je totiž navržena a používána jednorázově.

„Zatímco 30 % žen uvedlo, že je problematika obalů zajímá, u mužů byl tento podíl téměř poloviční, 18 %.“

Dle dat zveřejněných Eurostatem v roce 2021 bylo v zemích Evropské unie vyprodukováno 188,87 kilogramu obalového odpadu na obyvatele, přičemž 120,7 kg tohoto odpadu bylo recyklováno. Z časových řad zveřejněných Eurostatem vidíme trend narůstání obalového odpadu během posledních let, přičemž tento nárůst byl nejvyšší za celou dekádu v období pandemie covid-19, tedy mezi lety 2020/2021.1)

Česká republika patřila k třetině zemí s nejnižší produkcí obalového odpadu v EU, přičemž v roce 2021 jsme v ČR vyprodukovali pod 150 kg na obyvatele a zároveň jsme se ve srovnání s jinými členskými státy drželi na poměrně úspěšném poměru obalů vyprodukovaných a recyklovaných. Nejčastěji se v kilogramech na obyvatele vyhazují papír a kartony, na druhém místě plasty následované sklem a dřevem, nejmenší podíl zaujímal kovový obalový odpad. Jelikož dostupná data Eurostatu referují k roku 2021, lze je využít jako přehledový ukazatel, který se ale během posledních let mohl různými vlivy proměnit. Příkladem může být otázka, zda větší rozšíření sítě kontejnerů na kovový odpad nepovede k jeho výraznějšímu nárůstu.

Ve speciálním výzkumu Potraviny 2020, který realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) v rámci výzkumného programu Potraviny pro budoucnost, jsme zařadili i několik otázek týkajících se problematiky obalových materiálů potravin, nakupování bez obalu či šetrného chování k životnímu prostředí.2)

Pro většinu nejsou obaly tématem

Výsledky šetření z léta 2020 ukázaly, že o problematiku obalů, ve kterých nakupují potraviny, se v danou chvíli zajímala necelá čtvrtina lidí.3) Výrazně převažující většina české veřejnosti naopak uvedla, že se otázkou obalů, v nichž nakupují potraviny, nezabývá (obr. 1).

Potravinové obaly, jak se ukázalo, jsou relevantním tématem častěji pro lidi s vyšším vzděláním a s vyšší životní úrovní a jsou také významnějším tématem pro ženy než pro muže. Tato problematika zajímá 30 % žen, u mužů byl podíl téměř poloviční, 18 %. Skutečnost, že se lidé zajímají o obaly nakupovaných potravin, také do značné míry souvisí s dalšími tématy ekologické spotřeby. Lidé, pro které představuje velký problém plýtvání potravinami, kteří se zajímají o téma biopotravin a nakupují je, a ti, pro něž je rozhodně důležité zvažovat dopad výroby potravin na životní prostředí, zároveň také častěji brali v potaz, v jakém obalu si potraviny koupí či nekoupí.

Nyní vidíte 38 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Obaly
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie

O autorech

Monika Kyselá

Naděžda Čadová

Další články k tématu

Od krytí k uzavření rány

Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...

Neviditelné obalyuzamčeno

Jedním z klíčových vývojových kroků k vzniku živého organismu bylo vytvoření hranice mezi ním samým a jeho okolím. Ať už se tak stalo kvůli...

Záchrana před plastovou pohromou

Plasty se za sto let existence staly samozřejmou a nenahraditelnou součástí našich životů. Dnes se ale mění pohled na ně: z užitečného...

Kam s nimi?uzamčeno

Nakládání s odpadními obaly je právem považováno za jednu z nejnaléhavějších ekologických výzev současnosti. Jednorázové plastové obaly jsou...

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...