Zajíček Robert

Doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., (*1973) vystudoval 1. LF UK v Praze, od roku 1999 působí na Klinice popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV, od roku 2015 je jejím přednostou. Od počátku se specializuje na léčbu popálených dětí. Absolvoval zahraniční stáže v USA i Německu, v roce 2002 založil neziskovou organizaci na pomoc popáleným dětem Bolíto.

Počet článků: 1

Od krytí k uzavření rány

2. 4. 2024  |  Vesmír 103, 216, 2024/4
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...