Innemanová Petra

Petra Innemanová (*1970), vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě UK, disertační práci z environmentální mikrobiologie obhájila na VŠCHT v Praze. Věnuje se aplikovanému výzkumu v oboru sanačních technologií a nakládání s odpady ve firmě Dekonta, a. s. Tuto problematiku také přednáší v Ústavu pro životní prostředí Přf UK.

Počet článků: 1

Kam s nimi?uzamčeno

2. 4. 2024  |  Vesmír 103, 206, 2024/4
Nakládání s odpadními obaly je právem považováno za jednu z nejnaléhavějších ekologických výzev současnosti. Jednorázové plastové obaly jsou...