mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Na stopě padělatele

 |  5. 2. 2024
 |  Vesmír 103, 90, 2024/2
 |  Téma: Faleš

Roku 1912 vyšla na svou dobu velmi nezvyklá kniha s názvem Padělané egyptské starožitnosti [5]. Autor T. G. Wakeling jejím prostřednictvím nabízel pomoc příležitostným soukromým sběratelům egyptských starožitností, aby dokázali odhalit podvrhy, které se v té době hojně vyskytovaly na trzích v Egyptě i v Evropě. Movití návštěvníci země na Nilu, kteří se nemohli opřít o posouzení odborníky, jak tomu bylo v případě muzejních a akademických institucí, do svých sbírek nakupovali podvrhy, za které zaplatili nemalé finanční obnosy. Mnoho z těchto předmětů se různými cestami dostalo do muzejních sbírek. V Evropě tak nenajdeme jedinou větší sbírku egyptských starožitností, která by falza (připadně suvenýry imitující starožitnosti) neobsahovala. Jejich identifikace závisí jak na zručnosti padělatele daného předmětu, tak na metodách ověření pravosti, které mají dnešní kurátoři sbírek k dispozici.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, které je součástí Národního muzea, má ve svých sbírkách předmět s inventárním číslem P 1638 (obr. 1). Jde o malou, avšak robustní stélu, vyrobenou z vápence, vysokou 14,5 cm. Horní hrana stély je zaoblená a její přední stranu zdobí rytý reliéf. Rýhy a zahloubené plochy vyplňuje modrá barva, která stéle dává elegantní podobu. Inventární záznamy muzea prozrazují, že předmět se do jeho sbírek dostal darem spolu s dalšími starožitnostmi roku 1959.

Proč tento předmět poutá naši pozornost? Řada jeho detailů – prvků výzdoby nebo užitých materiálů – budí pochybnosti o jeho pravosti. Například ryté části vyplňuje světle modrá barva s charakteristikami, jaké by staroegyptská barviva mít neměla. Stélka je také příliš tlustá; staroegyptský řemeslník by spíše šetřil kvalitním a drahým materiálem. Pochybnosti vzbuzují i nezahlazené stopy po pilách, jimiž byla stéla z bloku kamene vyřezaná.

Bez problémů není ani výzdoba přední strany stélky, která je rozdělena na tři části. První z nich je horní luneta, jejíž výzdoba je soustředná a obsahuje standardní prvky: centrálně umístěný kroužek šen (symbol slunečního cyklu) obklopuje pár tzv. Horových očí (v tomto kontextu ochranné symboly) a dvojice psovitých šelem s důtkami za zády, představujících ochránce zemřelých, boha pohřebišť a mumifikace Anupa (případně jemu podobné božstvo Vepuaueta).

Nyní vidíte 18 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Faleš
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, Archeologie

O autorovi

Pavel Onderka

PhDr. Pavel Onderka (*1982), vystudoval egyptologii a afrikanistiku na FF UK. Od roku 2003 pracuje v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Počínaje rokem 2009 vede archeologické výzkumy na archeologické lokalitě Wad Ben Naga v Súdánské republice. Je autorem řady výstav a publikací.
Onderka Pavel

Další články k tématu

Pravá faleš, nebo falešná pravdauzamčeno

Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...

Koho balamutí tořičeuzamčeno

Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...

Jazyk umí klamat naše smyslyuzamčeno

Za nástroj pro vnímání řeči považujeme bezpochyby uši. Přesto je pro porozumění tomu, co nám někdo sděluje, stejně důležité zapojit zrak. Řečová...

Jak nám může umělá inteligence lhátuzamčeno

Na první pohled by otázka, zda umělá inteligence může lhát, mohla znít bizarně. Schopnost lhaní připisujeme lidem. Ale i výstupy chatbota ChatGPT...

Lež má nohy

O délce nohou paní Lži je těžké říci něco obecně platného. Někdy je má tak kratičké, že se na svém úprku před odhalením sotva pohne z místa a už...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...