mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Články k tématu

Faleš

Klam, podvod, šalba, přetvářka, to vše jsou synonyma pro výraz faleš. Schopnost volit cestu bez použití těchto vzorců chování vnímáme jako společensky žádoucí a osoby, které tak nejednají, trestáme. Jak se ale chovat k umělým inteligencím, které jsou, jak se ukazuje, rovněž schopny lhát? Máme je učit morálce, anebo je vhodnější začít se k jimi generovanému obsahu chovat jako by šlo o divadelní představení Shakespearova Hamleta?

Lež má nohy

Ondřej Vrtiška  |  5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 63, 2024/2
O délce nohou paní Lži je těžké říci něco obecně platného. Někdy je má tak kratičké, že se na svém úprku před odhalením sotva pohne z místa a už...

Pravá faleš, nebo falešná pravdauzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 78, 2024/2
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...

Koho balamutí tořičeuzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 82, 2024/2
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...

Jak nám může umělá inteligence lhátuzamčeno

Josef Šlerka  |  5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 87, 2024/2
Na první pohled by otázka, zda umělá inteligence může lhát, mohla znít bizarně. Schopnost lhaní připisujeme lidem. Ale i výstupy chatbota ChatGPT...

Na stopě padělateleuzamčeno

Pavel Onderka  |  5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 90, 2024/2
Roku 1912 vyšla na svou dobu velmi nezvyklá kniha s názvem Padělané egyptské starožitnosti [5]. Autor T. G. Wakeling jejím prostřednictvím nabízel...

Jazyk umí klamat naše smyslyuzamčeno

Kateřina Chládková  |  5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 94, 2024/2
Za nástroj pro vnímání řeči považujeme bezpochyby uši. Přesto je pro porozumění tomu, co nám někdo sděluje, stejně důležité zapojit zrak. Řečová...

Další témata

Obnova

Počet článků tématu: 7

Atomová bomba shozená na Hirošimu je symbolem totální zkázy a prohry. Paradoxně se Japonsko v dalším čtvrtstoletí stalo třetí nejsilnější...

články k tématu →

Antibiotická rezistence

Počet článků tématu: 7

Zvyšující se rezistence patogenních bakterií k antibiotikům ohrožuje životy milionů pacientů. Je jí proto třeba koordinovaně čelit a paralelně...

články k tématu →

Zapomínání

Počet článků tématu: 6

Veškeré Informace postupně degradují, stejně jako třeba pyramidy nebo další stavby, které byly postaveny, aby přetrvaly navěky. Zapomínat je nutné...

články k tématu →