i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Jak vychytat mikroplasty

 |  3. 4. 2023
 |  Vesmír 102, 205, 2023/4
 |  Téma: Plasty

Mikroplasty jsou všude. Dokonce i v pitné vodě, ať už balené, nebo kohoutkové. Dobrá zpráva je, že už přicházíme na to, jak se jich zbavit.

Varování před pitím kontaminované pitné vody vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) již v roce 2019. Při pravidelné konzumaci vody z plastové lahve se do těla dostane kolem 90 tisíc mikročástic plastů ročně. Pokud pijeme vodu kohoutkovou, je to „jen“ asi 40 tisíc částic ročně, záleží na lokalitě a způsobu úpravy pitné vody. Dle výzkumu týmu Jing Sun z Univerzity Tchung-ť (Tongji University) v Šanghaji se mikroplasty vyskytují ve vzorcích vod na výstupu z čistíren odpadních vod ve Švédsku, USA, Velké Británii, Německu, Číně… A tak dále. Problém je tedy celosvětový.

Poradí si úpravny ?

Úpravny pitné vody dnes nejsou vybaveny speciální technologií na vychytávání mikroplastů. Samotná úprava vody má větší množství kroků, které závisejí na tom, zda se jedná o vodu podzemní, což je v ČR asi 45 % zdrojů, kdy je nutno většinou odstranit oxid uhličitý, železo a mangan, nebo o vodu povrchovou, kam spadá přibližně 55 % zdrojů pitné vody. Kvalita této vody je nižší a může se rychle měnit v závislosti na přírodních podmínkách, jako je sucho, záplavy, tání sněhu atd. Na jejím znečištění se nejvíc podílí organické látky, řasy, zákal i přebytek dusíku, fosforu, železa či manganu.

Úprava povrchových vod začíná odstraněním nadbytečné biomasy pomocí jemných česlí. Dalším krokem je úprava pitné vody na mechanickém, biologickém, chemickém nebo fyzikálně-chemickém principu. V první fázi jde o sedimentaci v usazovacích nádržích a čiření. Po přidání koagulačních činidel (síran hlinitý, chlorid železitý, zelená skalice) probíhá vyvločkování (flokulace), přičemž vločky mají záporný náboj a vážou na sebe mikrobiologické látky. Tento krok zvětšuje velikost částic a umožňuje lepší filtraci, která probíhá na filtrech obsahujících vrstvu z říčního písku a křemeliny, někdy i pod tlakem. Pak následuje sorpce na aktivním uhlí, kdy se odstraňují nízkomolekulární přirozené organické látky a ropné látky, tenzidy, pesticidy, fenoly, chlorované uhlovodíky atd. Nicméně tento krok je nákladný a není využíván ve všech úpravnách. Poté následuje oxidace, která může odstranit přítomné organické látky až na oxid uhličitý a vodu, a chlorace, která ničí bakterie, spory a viry. Místo chloru je možno použít UV záření a ozonizaci, které také dezinfikují, odstraňují zápach a na rozdíl od chloru nemění chuť vody. Nicméně ozonizaci lze použít jen tam, kde nové a kvalitní vodovodní potrubí zaručuje, že se voda dál po cestě ke spotřebiteli nekontaminuje. Po chloraci či ozonizaci následuje provzdušňování (aerace), kdy se voda nasytí kyslíkem a odstraní se zápašné látky jako čpavek a železnaté kationty oxidují na železité, které jsou nerozpustné a vysráží se. Mezi poslední kroky patří odstranění přebytečného železa a manganu a případná úprava organoleptických (hodnotitelných lidskými smysly) vlastností pitné vody. Bohužel žádný z výše zmíněných kroků mikroplasty nezachytí.

Nyní vidíte 27 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Plasty
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí, Biologie

O autorech

Olga Šolcová

Lenka Wimmerová

Další články k tématu

Malé, ale všudypřítomnéuzamčeno

Svět kolem nás je plný mikroskopických částic plastů. Najdeme je nejen ve vzduchu, ve vodě a v půdě, ale také v organismech rostlin, zvířat i...

Plasty kolem nás a v nás

„Řekni, kde ty plasty jsou, co se tady mohlo stát…,“ mohli by dnes zpívat Pete Seeger, Marlene Dietrichová nebo Marie Rottrová. Jen by to...

I příroda má své plastyuzamčeno

Mnozí si pod pojmem plasty představí výhradně látky syntetického původu z ropy nebo uhlí, které sice představují materiál s vysokou užitnou...

Biofiltry i nosiče mikroorganismůuzamčeno

Polyuretanové pěny se už dlouho využívají v mnoha průmyslových odvětvích, stále více se uplatňují i v biotechnologiích a environmentálních...

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...