i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Klimatická změna a mezinárodní právo

Závod s časem?
 |  6. 2. 2023
 |  Vesmír 102, 90, 2023/2
 |  Téma: Propojený svět

Zatím poslední ročník klimatického summitu COP 27 v Egyptě nebyl komentován jako příliš úspěšný. Od uzavření Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu uplynulo již 30 let. Během té doby vznikaly mnohé právní úpravy zacílené na snižování emisí skleníkových plynů, přesto tyto emise globálně stále rostou – ještě ani nezačaly klesat. To vypadá jako naprosté fiasko mezinárodního klimatického práva. Proč je v řešení klimatické změny tak slabé a jaké dopady to má a proč má zároveň stále smysl se snažit o jeho pokroky, byť malé a postupné?

Na problém klimatické změny a jejích dopadů upozorňují vědci již řadu desetiletí. Zatím poslední, Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC)1) i nedávné články klimatických vědců však poukazují na to, že vývoj globálního oteplování je ještě nepříznivější a rychlejší, než odborníci dříve předpokládali, že se v řadě oblastí blížíme k dosažení bodů zlomu nebo že udržení globálního oteplení pod hranicí 1,5 °C je už jen obtížně dosažitelné, pokud vůbec.2) Zároveň nám věda dává poměrně jasné odpovědi na otázku, co je potřeba změnit, abychom globální oteplování zastavili: je třeba zásadně snížit emise skleníkových plynů, které člověk produkuje, tedy zejména přestat spalovat fosilní zdroje a dekarbonizovat energetiku, průmysl, dopravu a zemědělství, a dále je třeba maximálně chránit přírodu a biodiverzitu před jejich ničením a úbytkem, aby mohly dále napomáhat lidskému snažení o redukce emisí skleníkových plynů. Jako příklad je možno uvést vstřebávání a vázání uhlíku lesními porosty, viz také Vesmír 88, 496, 2009/7, které je v případě zdravých lesů pro celkovou bilanci uhlíku velmi pozitivní, avšak decimuje-li lesy kůrovcová kalamita tak jako v ČR v posledních letech, lesy se stanou z pohlcovačů uhlíku naopak jejich producentem.

Víme, co dělat

Je tedy patrné, že problém je ještě vážnější, než jsme si mysleli před pár lety, a zároveň víme, co máme dělat. Příslušné změny je třeba co možná nejvíc urychlit a je třeba, aby byly vedeny a řízeny státy a regulovány právem, protože musí jít o změny zásadní, až celospolečenské. Například přechod od tradiční energetiky, založené na výrobě elektřiny spalováním uhlí nebo plynu, k energetice decentralizované, založené na obnovitelných zdrojích od velkých skupin větrníků až po solární panely na střechách rodinných domů, představuje obrovskou výzvu sahající do řady odvětví. Například ukončení těžby uhlí znamená ztrátu zaměstnání pro osoby, které v odvětví pracovaly, problém pro regiony, jejichž prosperita byla na uhelném odvětví založena, pro státní rozpočet, z něhož možná budou muset být kompenzovány uhelné společnosti, pokud jim stát přikáže ukončit provoz dříve, než jim původními povoleními dovolil. Zásadní navýšení obnovitelných zdrojů pak znamená nutnost legislativních úprav, které umožní jejich masivní instalaci a podpoří například dotacemi jejich zavádění i pro bytové a rodinné domy, a znamená i řešit stabilitu energetické soustavy a další související prvky. Směřování těchto změn se zdá již více méně mimo pochybnost, i když po zahájení ruské agrese na Ukrajině se ozývaly hlasy, že nastalá situace může Evropu odvrátit od tzv. Zelené dohody. Dnes víme, že energetická krize přechod k obnovitelným zdrojům spíše urychlí.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Propojený svět
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Politologie, Právo, Klimatologie

O autorovi

Hana Müllerová

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., (*1974) vede v Ústavu státu a práva AV ČR výzkumnou jednotku Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS), která se díky podpoře prémie Lumina quaeruntur pro projekt Právo ochrany klimatu věnuje výzkumu v novém právním oboru klimatického práva.
Müllerová Hana

Další články k tématu

Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Kolonialismus je nejčastěji spojován s dobýváním nových území, drancováním přírodních zdrojů či zavlékáním nemocí. Patří k němu ale také masové...

S rozumem v koncích?

Podle amerického sociobiologa Edwarda O. Wilsona „skutečný problém lidstva tkví v tom, že máme paleolitické emoce, středověké instituce a božské...

Proč chybějí léky

Problémy s dostupností některých léků v českých lékárnách jsou velmi aktuální. Kromě sezonních přípravků chybějí i léčiva na vážná onemocnění....

Environmentální stopa mezinárodního obchoduuzamčeno

Při pohledu do regálů v supermarketech je z původu zboží zřejmé, že spotřebitel ovlivňuje svojí spotřebou životní prostředí daleko za hranicemi...

Gordický uzel

Když jsem byl malý kluk, před naším domem kvetl a voněl akát. Že jde o invazní druh, asi nevěděli ani mí rodiče. Nevěděl jsem také, že brambory,...

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...