Pergl Jan

Ing. Jan Pergl, Ph.D., (*1977) se v Botanickém ústavu AV ČR zabývá problematikou invazí (hodnocením rizik a dopadů), monitoringem a analýzou nově zavlékaných druhů. Kromě vědecké činnosti dlouhodobě spolupracuje na legislativních a managementových opatřeních v oblasti invazí na národní i evropské úrovni.

Počet článků: 1

Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 86, 2023/2
Kolonialismus je nejčastěji spojován s dobýváním nových území, drancováním přírodních zdrojů či zavlékáním nemocí. Patří k němu ale také masové...