Weinzettel Jan

Doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D., (*1979) je vedoucím laboratoře environmentálních stop v Centru pro otázky životního prostředí UK a docentem na FEL ČVUT v Praze. Zabývá se environmentální udržitelností, kvantifikací environmentální zátěže mezinárodního obchodu a výpočtem environmentálních stop na různých úrovních (produkty, firmy, domácnosti, města, státy, regiony a mezinárodní obchod) s využitím metod LCA a analýzy MRIO. V loňském roce získal prestižní grant GA ČR EXPRO Cesty k environmentální udržitelnosti.

Počet článků: 1

Environmentální stopa mezinárodního obchoduuzamčeno

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 83, 2023/2
Při pohledu do regálů v supermarketech je z původu zboží zřejmé, že spotřebitel ovlivňuje svojí spotřebou životní prostředí daleko za hranicemi...