Aktuální číslo:

2022/7

Téma měsíce:

Rovnováha

Utvářela náš genom i neznámá lidská linie?

 |  1. 4. 2019
 |  Vesmír 98, 201, 2019/4

Evoluce moderních lidí se zejména ve světle genetických důkazů zdá být stále spletitější a spletitější (viz seriál Historie lidstva – Vesmír 93, 208, 2014/4; 94, 164, 2015/3 a 94, 218, 2015/4). Dnes téměř s jistotou víme, že populace moderního člověka pochází z jediné linie, jejíž předkové se před méně než 100 000 lety vydali na cestu z afrických plání za novými kraji, zdroji a možnostmi. Na svých cestách po Eurasii se setkávali a křížili se svými nepříliš vzdálenými příbuznými, jakými byli například neandertálci a denisované. Takových příbuzných však mohlo být víc, na což poukazuje i nedávno publikovaná genetická studie estonsko-španělského výzkumného týmu (DOI: 10.1038/s41467-018-08089-7).

Hlavním problémem, který tento výzkumný tým řešil, byla komplexita alternativních demografických modelů, jež si lze obecně představit jako matematické modely popisující, které linie se spolu křížily, kdy k tomu došlo a s jakou frekvencí. Tyto modely jsou natolik komplexní, že není možné efektivně použít standardní analytické metody. Výzkumníci proto kombinovali metody standardní bayesovské statistiky, která se v populační genetice a genomice běžně používá, s metodou strojového učení (deep learning), jež je volně inspirováno fungováním neuronových sítí lidského mozku. V podstatě jde o algoritmus, který se více či méně samostatně učí, a tím zdokonaluje v daném úkolu. Tím úkolem zde byl přesný odhad minulých křížení mezi lidskými liniemi (tj. odvození demografického modelu) na základě současných lidských genomů.

Aby měl algoritmus dostatečný prostor pro učení, nasimulovali výzkumníci sady virtuálních lidských genomů vzniklých různými demografickými modely. V průběhu statisíců pokusů se algoritmus ze simulovaných sad genomů postupně naučil přesně odvodit, jakým demografickým modelem je ta či ona sada nejlépe popsána. Když byl algoritmus dostatečně dobrý v odhadování demografických modelů, použili ho na reálných datech. Ta zahrnovala genomy lidí moderních (Afričanů, Evropanů, východních Asiatů, Indů, Andamanců, Papuánců a Austrálců) i vymřelých (neandertálců a denisovanů). Algoritmus (s pomocí bayesovské statistiky) následně seřadil alternativní demografické modely podle toho, jak dobře vysvětlují reálnou genomickou diverzitu.

Jako nejlepší byly vyhodnoceny dva modely. Oba předpovídají křížení našich předků s dosud neznámou lidskou linií blízce příbuznou neandertálcům a denisovanům. Její konkrétní postavení se však v obou modelech liší. Zatímco v horším modelu je neznámá linie příbuzná denisovanům, v tom absolutně nejlepším představovala hybridní populaci vzniklou křížením neandertálců a denisovanů. Tento demografický model byl navíc do testování zahrnut poté, co byl v minulém roce osekvencován genom jedince, jehož matka byla neandertálec, zatímco otec byl denisovan (DOI: 10.1038/s41586-018- 0455-x). Existence reálných dokladů neandertálsko- denisovanské hybridizace spolu s přesvědčivými výsledky statistických analýz činí z této neznámé hybridní třetí linie, která se podílela na utváření našeho genomu, velmi rozumnou hypotézu. Tato dodatečná hybridizační událost mimo jiné vysvětluje vyšší podíl neandertálských genů v genomech východních Asiatů, se kterými si vědci po dlouhou dobu lámali hlavu.

Zdroj: Mondal M. et al., 2019, DOI: 10.1038/s41467-018-08089-7, upraveno

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie, Molekulární biologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Jan Kollár

Mgr. Jan Kollár, Ph.D., (*1991) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Zabývá se druhovou diverzitou a evolucí mikrobů, zejména rozsivek. Aktuálně působí na Katedře ekologie PřF UK v Praze, kde studuje mikrobiální společenstva alpských ledovcových toků ohrožených globálními změnami klimatu.
Kollár Jan

Doporučujeme

Sirovodík chrání spermie mužů

Sirovodík chrání spermie mužů audio

Jaroslav Petr  |  18. 7. 2022
Samci savců včetně mužů si ve varlatech vyrábějí toxický plyn. S jeho pomocí chrání spermie před poškozením v nepříznivých podmínkách.
„Méně jíst a více cvičit!“

„Méně jíst a více cvičit!“ uzamčeno

Adam Obr  |  12. 7. 2022
Tuto radu dostal prakticky každý, kdo se někdy ve svém životě rozhodl zhubnout. Snížit „aspoň o dvě kila“ hmotnost svých tukových zásob...
Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022 uzamčeno

Vladimír Wagner  |  11. 7. 2022
Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné