Články k tématu

Válka

Jen během 20. století bylo na celém světě 211 válek, za něž zaplatilo životem nejméně 100 milionů lidí. Od začátku tohoto století už ve válkách zahynulo nejméně 1 400 000 lidí. Jsme pro válku předurčeni? Ilustrace Dora Čančíková

Válka jako fenomén

Marek Janáč  |  11. 6. 2014
Když velitel posádky Nového hradu u Kunratic v lednu 1421 zjistil, že má již všechny ochozy rozstřílené husitskými praky a tarasnicemi a nemůže...

Duch války v poušti Atacama

Ondřej Šráček  |  2. 5. 2015
Jednou z příčin válek jsou surovinové zdroje. Bez nich není možné v žádném konfliktu dlouhodobě vzdorovat. Proto byla a jsou na světě místa,...

Předurčeni k válkám

Ivana Vajnerová  |  11. 6. 2014
Fenomén války doprovází četný výzkum, který se snaží rozkrýt její psychické a sociologické mechanismy. Přinesl již dosti bohatou plejádu...

Traumata válek pohledem psychiatrie

Jan Vevera  |  11. 6. 2014
Psychické důsledky traumatu jsou popisovány už v nejstarších literárních památkách (Epos o Gilgamešovi, Ilias), ale odborné popisy pocházejí až z...

Když v Evropě zhasínaly lampy

Jakub Rákosník  |  11. 6. 2014
Pohyby frontových linií, diplomatická vyjednávání či organizace vojsk představují na dějinách válek vlastně to nejméně zajímavé. Velké vojenské...

Svět bez válek?

Stanisłav Lem  |  11. 6. 2014
V roce 1995 napsal spisovatel Stanisław Lem pro polský deník Gazeta Wyborcza esej o světě bez válek. Dospěl k neradostnému poznání: „Snít o...

Na východní frontě jed

Adam Kříž  |  11. 6. 2014
Válka je nebezpečný podnik. Zejména, když sloužíte na straně nepřítele. Během I. světové války hrozila českým legionářům smrt nejen v boji, ale...

Tetanus, zákopová noha a vši

Jan Votýpka  |  10. 6. 2014
Nadpoloviční většina obětí ve většině válečných konfliktů podlehla až do druhé světové války nikoli přímým válečným zraněním, ale různým infekcím.

Fritz Haber a „válka chemiků“

Břetislav Friedrich  |  10. 6. 2014
Jméno Fritze Habera může sloužit jako symbol dvojího použití vědy. Na počátku 20. století nalezl způsob, jak štěpit vzdušný dusík, čímž otevřel...

Věda, vojna a mír: vědci během první světové války

František Houdek  |  10. 6. 2014
V povědomí lidí se vztah věda a válka promítá do pojmu atomová bomba (popř. Hirošima) ve druhé světové válce a – v menší míře – chemické...

Na úsvitu válek robotů

Stanislav Mihulka  |  10. 6. 2014
Pokud jde o válčení, zatím vždycky nastavovali krk lidé a spolu s nimi koně, psi i exotičtější zvířata. Jinými slovy, byla to vždycky docela...

Proč je ve válkách více homosexuálů než žen

Stanislav Komárek  |  10. 6. 2014
Mužská homosexuální minorita má větší soudržnost, než stejně orientovaná skupina žen. Tento fakt stojí na prahu hypotézy, že homosexuálně se...

Žluté šlépěje na chodníku

Jan Andreska  |  11. 6. 2014
Neděle 28. června 1914 byl v Čechách den jako každý jiný. Nikdo nevěděl a vědět nemohl, že večer toho dne bude jiný než ráno, a že dny, týdny a...

Meč do brady, šíp do hlavy

Marek Janáč  |  11. 6. 2014
V palisádě zadrnčel další šíp. Dým hořících srubů jen umocňoval atmosféru zoufalství. Nikdo se nepozastavoval nad tím, že ztratil tu či onu část...

Další témata

Antibiotická rezistence

Počet článků tématu: 7

Zvyšující se rezistence patogenních bakterií k antibiotikům ohrožuje životy milionů pacientů. Je jí proto třeba koordinovaně čelit a paralelně...

články k tématu →

Zapomínání

Počet článků tématu: 6

Veškeré Informace postupně degradují, stejně jako třeba pyramidy nebo další stavby, které byly postaveny, aby přetrvaly navěky. Zapomínat je nutné...

články k tématu →

Pohyb

Počet článků tématu: 5

Pohyb je všudypřítomný, odehrává se na všech velikostních škálách od atomů, molekul a buněk po kupy galaxií a celý rozpínající se vesmír. Bez...

články k tématu →