mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Články k tématu

Obnova

Atomová bomba shozená na Hirošimu je symbolem totální zkázy a prohry. Paradoxně se Japonsko v dalším čtvrtstoletí stalo třetí nejsilnější ekonomikou světa. Co určuje, jaké důsledky bude mít válka a mír pro vítěze a poražené? A podobně, na čem závisí, zda se podaří obnovit zničené ekosystémy a vymírající populace?

Obnova světa

David Storch  |  8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 3, 2024/1
Říká se, že žijeme v době postfaktické. Přičítá se to vlivu sociálních sítí, které umožňují vytváření bublin, v nichž se pozitivní zpětnou vazbou...

Jak se země obnovují po válkách

Jakub Rákosník  |  8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 18, 2024/1
Od počátku války na Ukrajině se objevuje otázka, jakým způsobem bude žádoucí organizovat obnovu infrastruktury i běžného života po rozsáhlé...

Máte svaly?

Adam Obr  |  8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 21, 2024/1
Svaly rostou, protože při cvičení vznikají mikroskopická poškození, která pak organismus musí opravit. Jistě. Je to ale celý příběh? Co je vlastně...

Obnova populací. Víme jak na to?uzamčeno

Jakub Vlček, Jan Štefka, Jan Robovský  |  8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 24, 2024/1
Ochrana malých ohrožených populací je obzvlášť náročná. Nejen kvůli přírodním podmínkám, ale i kvůli rozdílným pohledům praktiků a teoretiků...

Cena za ochranu přírodyuzamčeno

Barbora Winterová, Michèle von Kocemba  |  8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 28, 2024/1
Chráněné oblasti pomáhají zamezit úbytku přírodní rozmanitosti. Ochrana přírody však nemůže být účinná, pokud ji za svou nepřijmou místní...

Přirozená obnova po těžbě v praxi

Kamila Botková  |  8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 34, 2024/1
Těžbou v lomech a pískovnách vznikají otevřená, morfologicky zajímavá a živinami chudá stanoviště, postupně obsazovaná běžnými i vzácnými druhy...

Obnova kalamitních ploch

Jan Leugner  |  8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 36, 2024/1
Pro lesníky je v současnosti jedním ze základních úkolů zvyšování odolnosti lesních porostů, potažmo celých lesních ekosystémů vůči vlivům, které...

Další témata

Faleš

Počet článků tématu: 6

Klam, podvod, šalba, přetvářka, to vše jsou synonyma pro výraz faleš. Schopnost volit cestu bez použití těchto vzorců chování vnímáme jako...

články k tématu →

Antibiotická rezistence

Počet článků tématu: 7

Zvyšující se rezistence patogenních bakterií k antibiotikům ohrožuje životy milionů pacientů. Je jí proto třeba koordinovaně čelit a paralelně...

články k tématu →

Zapomínání

Počet článků tématu: 6

Veškeré Informace postupně degradují, stejně jako třeba pyramidy nebo další stavby, které byly postaveny, aby přetrvaly navěky. Zapomínat je nutné...

články k tématu →