Hlavní články

Pozorování zvláštního nosála na stolové hoře

Marek Audy, Jan Robovský, Pavla Robovská | 18. 1. 2007 | Vesmír 86, 36, 2007/1

Stolové hory Guayanské vysočiny (tepui) představují specifické geomorfologické útvary. Jejich vrcholové plošiny jsou izolované od okolí i od sebe...

Robot ve službách chirurgů

Jaroslav Šesták, Ivan Kolombo | 18. 1. 2007 | Vesmír 86, 38, 2007/1

Zlomy ve vývoji chirurgické techniky nastávají zřídka. Poslední zásadní změnou bylo zavedení laparoskopie v devadesátých letech 20. století....

Olmécký kompas, magnetická žába, nepatřiční vousáči a podivné lodě

Jaroslav Klokočník | 18. 1. 2007 | Vesmír 86, 42, 2007/1

Když mně, technikovi a přírodovědci, někdo řekne, že je na několikatunové stéle (evidentně původní, nepodvržené) vyobrazen například „bůh bouřky“,...

Jiný pohled na vousáče

Zuzana Marie Kostićová | 18. 1. 2007 | Vesmír 86, 48, 2007/1

Známá „Occamova břitva“ říká, že máme-li pro jeden jev více možných vysvětlení, měli bychom přijmout to nejjednodušší z nich a ke komplikovaným...

Orientace rotundy svatého Víta

Miloš Weber | 18. 1. 2007 | Vesmír 86, 52, 2007/1

Orientaci některých (někdejších i nynějších) kostelů na Pražském hradě zkoumal počátkem osmdesátých let 20. století C. Koeberl z Astronomického...

Problémy evropské integrace

Jaroslav Krejčí | 18. 1. 2007 | Vesmír 86, 54, 2007/1

Vstupem středoevropských a pobaltských států do Evropské unie roku 2004 se na první pohled potenciál kontrastů v kulturní a sociální struktuře Unie...

Labe mezi Střekovem a Hřenskem

Miroslav Farský, Jaroslav Zahálka | 6. 10. 2003 | Vesmír 82, 572, 2003/10

Tok Labe od střekovského zdymadla v Ústí nad Labem po Magdeburk považují krajinní ekologové za poslední úsek volně tekoucí řeky (bez jezů,...

Geneticky modifikované organismy

Ivan Hrdý | 5. 3. 2003 | Vesmír 82, 146, 2003/3

Transgenní hmyzuvzdorný chmel zatím není na obzoru, ale historie ochrany chmele proti klíčovému škůdci, mšici chmelové (Phorodon humuli), může být...

Geneticky modifikované organismy

Ivan Hrdý | 1. 1. 2003 | Vesmír 82, 23, 2003/1

Na začátku byl dichlordifenyltrichlorethan (DDT) a dnes je tu Bt-kukuřice. Environmentalisti i biotechnologové ustrnou: Jak mohu srovnávat...

Geneticky modifikované organizmy

Ivan Hrdý | 5. 11. 2002 | Vesmír 81, 636, 2002/11

Připomeňme: Dosud nejčastějšími vlastnostmi zabudovanými do transgenních rostlin jsou odolnost k hmyzu, tolerance k herbicidům, oddálené zrání...