ARCDATA konference 2021

Sociologie

Budiž světlo – vždy a (skoro) všude

Ivan H. Tuf | 8. 12. 2016 | Vesmír 95, 681, 2016/12

Světlo nám umožňuje dobře vidět, k „uvidění“ předmětu potřebujeme jeho osvětlenost alespoň o intenzitě dva nanoluxy. Vyšší intenzity jsou...

Teroristé a běženci<a class=1)">

Teroristé a běženci1) uzamčeno

Petr Pithart | 3. 11. 2016 | Vesmír 95, 662, 2016/11

„Důležitější než odpověď je způsob myšlení. A vůle k nezapomnění, že velká selhání v dějinách často nezpůsobila chybná politika, nýbrž v důsledku...

Hranice kvalitního života a lidsky důstojné smrti uzamčeno

Jarmila Drábková | 3. 11. 2016 | Vesmír 95, 636, 2016/11

Žiješ pouze jednou – nabádají reklamy k zakoupení všeho, co by nás mohlo potěšit. Žít a užít – Vivre pour vivre zní název kultovního francouzského...

Muzeum bratří Čapků

Muzeum bratří Čapků uzamčeno

Veronika Jáchimová | 8. 9. 2016 | Vesmír 95, 530, 2016/9

Poúnorové střety kulturních i politicko-společenských vizí se do velké míry zrcadlí v pohledu na Karla Čapka. Tehdejší názorové spektrum,...

Století měst

Století měst

Ondřej Vrtiška | 4. 2. 2016 | Vesmír 95, 67, 2016/2

V roce 1900 žilo ve městech celého světa pouhých 220 milionů lidí. O padesát let později toto číslo vzrostlo na 746 milionů a dnes se pohybuje...

Města coby chytré organismy

Města coby chytré organismy uzamčeno

Cyril Říha | 4. 2. 2016 | Vesmír 95, 86, 2016/2

Ačkoli dnes populární označení „smart cities“ bývá v prvé řadě používáno pro chytrá řešení při řízení měst, zpravidla podporovaná informačními...

Město skryté v mobilu

Město skryté v mobilu uzamčeno

Ondřej Vrtiška | 4. 2. 2016 | Vesmír 95, 89, 2016/2

Mobily jsou čím dál chytřejší a vědí toho o nás víc, než si běžně připouštíme. Anonymní data získaná jejich prostřednictvím mohou být užitečná pro...

Chytrá správa chytrých měst

Chytrá správa chytrých měst uzamčeno

Lucie Stejskalová | 4. 2. 2016 | Vesmír 95, 90, 2016/2

Město je chytré pouze tehdy, umí-li se učit a přizpůsobovat se novým podmínkám. K tomu je nezbytná dobře fungující správa, která komunikuje s...

Člověk a město v simulačních modelech

Člověk a město v simulačních modelech uzamčeno

Jakub Vorel | 4. 2. 2016 | Vesmír 95, 92, 2016/2

Město je dynamickým, otevřeným a spontánně se proměňujícím ekosystémem, jenž se reprodukuje nespočtem každodenních aktivit a interakcí svobodných...

O cenzuře na konci nylonového věku

O cenzuře na konci nylonového věku uzamčeno

Petr Šámal | 4. 2. 2016 | Vesmír 95, 100, 2016/2

Jak se v období socialistické diktatury schvalovala literatura? A jaká měřítka cenzoři na literární díla uplatňovali? Na sklonku roku...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné