Ekonomie

Nobelovy ceny a společensko-ekonomická realita

Vladimír Pliška | 12. 5. 2005 | Vesmír 84, 289, 2005/5

Proč nedostávají Češi a Slováci Nobelovy ceny? Koho ze zasvěcených by nezajímala otázka – a hlavně odpověď na ni – proč byl Jaroslav Heyrovský...

„Cena ČEZ 2002“ Výsledky soutěže diplomových a doktorandských prací

Pavel Hošek | 3. 4. 2003 | Vesmír 82, 185, 2003/4

Cena ČEZ se letos udělovala již popáté. V oborech výrobní zdroje elektrické energie, přenos a akumulace elektrické energie a užití elektrické...

Diskusní příspěvek na konferenci Fórum 2000

Jeffrey D. Sachs | 5. 10. 2001 | Vesmír 80, 546, 2001/10

... život a smrt v tropických zemích se liší od života a smrti v mírné zóně, odkud většina z nás pochází. Chudí obyvatelé v tropické zóně se...

Modelování diskrétního výběru

Richard Podpiera | 5. 9. 2001 | Vesmír 80, 512, 2001/9

Vraťme se k Nobelově ceně za ekonomii udělené roku 2000. Obdrželi ji James Heckman a Daniel McFadden, ale ve Vesmíru 80, 16, 2001/1 byl popsán...

Ekonomické modely a "experimentální" data

Daniel Münich | 5. 1. 2001 | Vesmír 80, 16, 2001/1

Tentokrát Nobelova cena za ekonomii putovala do USA za Jamesem Heckmanem a Danielem McFaddenem, jejichž specializace – ekonometrie – se pohybuje na...

Nobelova cena za ekonomii 1999

Martin Čihák | 5. 10. 2000 | Vesmír 79, 553, 2000/10

Pamětní cenu Alfréda Nobela 1) v roce 1999 získal Robert Alexander Mundell za analýzu fungování monetární a fiskální politiky v závislosti na...

Strategické plánování metodou scénářů

Josef Zbořil | 5. 8. 2000 | Vesmír 79, 452, 2000/8

O významu strategického plánování se dnes v teoretické rovině či v úrovni „manažerských dovedností“ nepochybuje. Horší je to s praktickým...

Čistý národní produkt

Vratislav Schreiber | 5. 8. 2000 | Vesmír 79, 476, 2000/8

Indikátorem ekonomického blahobytu je hrubý národní produkt vyjadřovaný v dolarech na jednoho občana. V tomto ohledu si stojíme poměrně dobře, máme...

Slovo má Dave Jensen

David G. Jensen | 5. 6. 1999 | Vesmír 78, 305, 1999/6

Učit se myslet jako podnikatel Právě jsem se vrátil z jednoho z nejkrásnějších pracovních pobytů v mém životě. Byl jsem pozván, abych v pražské...

Příčina chudoby a hladomorů

Daniel Münich | 5. 2. 1999 | Vesmír 78, 71, 1999/2

Indický ekonom Amartya Sen se zabývá především ekonomií blahobytu. To je věda o souvislostech mezi vznikem blahobytu ve společnosti a jeho růstem....