Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Demografie

Život ve středu

Život ve středu

Klára Hulíková Tesárková | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 303, 2024/5

Demografové pracují se střední délkou života (Vesmír 102, 680, 2023/12), což je pouze pravděpodobnost vypočtená podle určitého vzorce...

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 680, 2023/12

Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...

Vzít život do svých rukou

Vzít život do svých rukou uzamčeno

Eva Bobůrková | 3. 10. 2022 | Vesmír 101, 606, 2022/10

Zářijová demonstrace na Václavském náměstí. Proruským a protidemokratickým heslům tleskají desetitisíce osob. Událost nenechává nikoho na...

Rovenský Jan a kol.: Mezi mýty a minarety. Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světě

Eva Bobůrková | 1. 4. 2019 | Vesmír 98, 253, 2019/4

Nakladatelství Filosofia, Praha 2018, 308 stran, ISBN 978-80-7007-523-4 Inspirací pro vznik knihy rozhovorů jsou, jak zmiňuje autor v úvodu,...

1,13–1,29 %

Ondřej Vrtiška | 4. 3. 2019 | Vesmír 98, 131, 2019/3

Co nejpřesnější data o migraci jsou v globalizovaném světě pro vlády jednotlivých zemí klíčová, bez nich nelze adekvátně budovat potřebnou...

Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková | 3. 9. 2018 | Vesmír 97, 516, 2018/9

První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Nejlepší na Východě, nejhorší na Západě

Nejlepší na Východě, nejhorší na Západě uzamčeno

Eva Bobůrková | 5. 11. 2015 | Vesmír 94, 612, 2015/11

Dlouhověkost, stárnutí, imigrace, to vše dnes lidé vnímají jako jevy, které zatěžují společnost a ohrožují budoucnost. Demografka Jitka...

Svět měst

Svět měst uzamčeno

Jiří Tourek | 2. 3. 2015 | Vesmír 94, 181, 2015/3

Víc než kdy jindy platí, že město je vše, co máme. Tak zní slavný bonmot (z textu Co se stalo urbanismu) ještě slavnějšího architekta jménem Rem...

Dosáhne v roce 2100 populace Země 11 miliard?

Stanislav Mihulka | 6. 11. 2014 | Vesmír 93, 607, 2014/11

Komu se stýskalo po apokalyptických scénářích s přelidněnou Zemí, tak může slavit. Podle čerstvé studie Patricka Gerlanda z OSN a jeho...

Predčasná úmrtnosť mužov a žien v Európe

Predčasná úmrtnosť mužov a žien v Európe

Emil Ginter | 16. 1. 2014 | Vesmír 93, 52, 2014/1

„No jo. Mužský. Ti nestárnou. Šediny je zdobí, brýle jim svědčí, vrásky jsou sexy. Žádné křečové žíly. Žádná celulitida. Žádné klimakterium. Ale...