i

Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Vzít život do svých rukou

 |  3. 10. 2022
 |  Vesmír 101, 606, 2022/10

Zářijová demonstrace na Václavském náměstí. Proruským a protidemokratickým heslům tleskají desetitisíce osob. Událost nenechává nikoho na pochybách, že v určité části obyvatel sílí nespokojenost s vládou, s naším zařazením do EU a NATO, s pomocí Ukrajině. Co se s českou společností děje? Jak moc nebo jak málo se vlastně změnila za posledních třicet let? Co ji rozděluje? Na tyto otázky odpovídá sociální geografka a demografka Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Když občas od někoho slyšíme, že za minulého režimu bylo líp, není od věci si připomenout: Jak se liší v demografických charakteristikách naše společnost od té předlistopadové? Které rozdíly jsou nejvýraznější? — Zásadně se pozměnila věková struktura, čímž myslím vyšší zastoupení osob staršího věku. V současné době je každý pátý občan v Česku senior. Stejný je i počet osob ve věku 0–19 let. Před sto lety byl tento poměr zcela odlišný, osoby mladší 20 let tvořily 39 % a senioři pouze šest procent populace. Lidé se dožívají stále vyššího věku; osoby, jimž je nyní kolem sta let, měly při narození naději dožití 50 let, ale díky všeobecnému pokroku se jim v průběhu života vylepšily podmínky a tito lidé prožili život podstatně delší, než by odpovídalo možnostem v době jejich narození. V roce 1989 již byla naděje dožití 68,1 roku u mužů a 75,5 roku pro ženy. V předpandemickém roce 2019 dosáhla naděje dožití maxima jak u mužů, tedy 76,3 roku, tak u žen – 82,1 roku.

Druhá velká změna je ve struktuře národnostní. Co do zastoupení cizinců byla před rokem 1989 naše populace velmi homogenní, neměli jsme tudíž žádné zkušenosti s mnohokulturním životem. Při sčítání obyvatel v roce 2001 tvořili cizinci přibližně jedno procento, o deset let později již čtyři procenta a při posledním sčítání téměř pět procent. To znamená půl milionu cizinců, hlavně Ukrajinců, Slováků, Vietnamců a Rusů. Přestože je tedy naše společnost mnohem pestřejší, v porovnání například s Rakouskem, Švédskem a Německem je zastoupení cizinců malé. V těchto zemích je cizinec každý pátý obyvatel.

U přílivu cizinců na chvilku zůstaňme při hledání příčin nespokojenosti části obyvatel. — Po roce ’89 se otevřely hranice, nic nebránilo krátkodobé i dlouhodobé migraci jak od nás do zahraničí, tak i ze zahraničí k nám. Zatímco západní evropské země byly na pestrost kultur dávno zvyklé, u nás tato zkušenost byla novou výzvou. Postoje české populace k cizincům a uprchlíkům různých národností se vyvíjejí. Mezi faktory ovlivňující vztah k jednotlivým národnostem patří především geografická vzdálenost a země původu cizince. Z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění například vyplývá, že k přijímání uprchlíků z Ukrajiny se česká veřejnost staví vstřícněji, než jak se stavěla k přijímání uprchlíků z Blízkého východu a Afriky.

Pro některé lidi je stále těžké přijmout cizince, ať z Ukrajiny, nebo z Asie. To se asi týká zejména starší generace. Mladí lidé naopak běžně využívají možnost cestovat, studovat a také poznávat důvěrně onu pestrost kultur. — Všichni měli náhle možnost seznámit se s jiným životním stylem, v kladném i záporném slova smyslu. Obecně se novotám a změněným podmínkám přizpůsobily spíš mladší a otevřenější osoby, ochotné akceptovat změnu. Můžeme to vidět například i na výživě. V regionech s vyšším zastoupením cizinců, nejčastěji ve městech, vznikla širší nabídka mezinárodních restaurací a obchodů zaměřených na zdravou výživu. Naopak v oblastech s nízkým zastoupením cizinců, spíše na venkově, převládá tradiční česká kuchyně. Zejména starší generace je konzervativnější a raději zůstává u lety ověřených pokrmů, mnohdy hodně vzdálených od současného pojetí zdravé výživy.

Jak se proměnila sociální struktura? Dřív se říkalo, všichni máme stejné „houby“, ale po revoluci začali někteří velmi bohatnout a jiným se zas tak moc nedařilo, a ještě zhusta propadli do dluhů a exekucí. — Máte pravdu. Před rokem 1989 panovala politika rovnostářského rozdělení příjmů, tak aby se víceméně měli všichni stejně; nikdo nebyl nezaměstnaný. Nejvyšší platy byly v průmyslových oblastech, systém odměňování fungoval na bázi mzdových tarifů. Po roce 1989 se příjmové nůžky velmi rozevřely. Platy se začaly zvyšovat v profesích s odpovědností a požadovaným vyšším vzděláním. Lidé nekvalifikovaní, s nejnižším vzděláním, naopak začali být nově ohroženi ztrátou příjmu či zaměstnání. Z celospolečenské transformace tak vytěžili nejvíce ti schopní, připravení na změny. Když už hovořím o vzdělání, tak je možné zmínit souvislost mezi jeho výší a úrovní zdravotního stavu. Studiemi je bohatě doloženo, že Česko patří k evropským zemím, kde je mezi těmito hodnotami nejvyšší gradient. Osoby s nejnižším vzděláním jsou ohroženější nižší kvalitou zdraví a zároveň vždy nejohroženější krizovými událostmi.

Nyní vidíte 24 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie, Demografie
RUBRIKA: Rozhovor

O autorovi

Eva Bobůrková

Eva Bobůrková původní povolání systémové inženýrky nikdy nevykonávala, neb se zhlédla v novinařině. Ze zpovídaných lidí jí brzy jako nejzajímavější vyšli vědci, a tak se od ekonomického zpravodajství odklonila k popularizaci vědy, kteréžto se věnuje od roku 2000.
Bobůrková Eva

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné