Historie

Hitler toužil po svatém grálu

Hitler toužil po svatém grálu

Jan Turek | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 626, 2017/11

Děti v předškolním věku mají dojem, že mohou libovolně měnit fakta podle vlastního přání. Je to jev natolik typický, že danému myšlení...

Jak to bylo s lidožravými lvy z Tsava?

Jak to bylo s lidožravými lvy z Tsava? uzamčeno

Jan Robovský, Pavla Robovská | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 642, 2017/11

Kvůli dobrodružně napsaným knížkám i následnému filmovému zpracování se lidožraví lvi z Tsava stali zřejmě nejpopulárnějšími zvířaty, která kdy...

Smysl pro humor nás nesmí opustit!

Ivan M. Havel | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 615, 2017/11

Na této stránce uveřejňujeme dva kreslené vtipy, jeden od Pavla Kantorka, druhý od Vladimíra Renčína. Oba tvůrci nás krátce po sobě nedávno...

Mumie Ramsesa II.

Ondřej Vrtiška | 2. 10. 2017 | Vesmír 96, 599, 2017/10

1887: Z Egypta oznámen před nedávnem velice důležitý nález Maesperův, jenž řídí vědecké ohledávání hrobek egyptských a již mnohými výsledky svých...

Oddělení zvláštních fondů v době normalizační

Oddělení zvláštních fondů v době normalizační uzamčeno

Jiří Trávníček | 13. 7. 2017 | Vesmír 96, 456, 2017/7

Vyřazování knih z veřejných knihoven prošlo v době státního socialismu dvěma vlnami. První proběhla na počátku let padesátých, druhá na počátku...

Šibenice

Šibenice uzamčeno

Josef Unger | 13. 7. 2017 | Vesmír 96, 444, 2017/7

Ještě před třemi staletími bývaly šibenice výraznou krajinnou dominantou. Po zrušení hrdelních soudů a po panovnických dekretech se šibenice...

Revolta a cenzura v raném díle S. K. Neumanna

Revolta a cenzura v raném díle S. K. Neumanna uzamčeno

Michal Charypar | 4. 6. 2017 | Vesmír 96, 362, 2017/6

Téma individuální či společenské revolty (vzdoru, vzpoury) bylo jedním z klíčových motivů česky psané beletrie v 19. století od romantismu až po...

Vážení ďáblovi pacholci

Vážení ďáblovi pacholci uzamčeno

Jiří Woitsch | 4. 6. 2017 | Vesmír 96, 338, 2017/6

Bez systematicky provozovaného uhlířství by nikdy nenastala doba železná, palné zbraně by nezměnily způsoby vedení válek a i dnes bychom složitě...

Povodně v Praze a historická paměť

Povodně v Praze a historická paměť

Pavla Státníková | 4. 5. 2017 | Vesmír 96, 278, 2017/5

Karlín vždy zaplavovala velká voda, a přece tu vzniklo celé město, a přece se tu stále staví. V 19. století Pražané doufali, že je před povodněmi...

<em>Slezské písně</em> Petra Bezruče ve stínu cenzurního zásahu

Slezské písně Petra Bezruče ve stínu cenzurního zásahu uzamčeno

Michal Kosák | 6. 4. 2017 | Vesmír 96, 234, 2017/4

Dílo Petra Bezruče bylo státní cenzurou přímo zasaženo jen jedinkrát, a to na začátku básníkovy publikační dráhy. Tento fakt však spoluovlivňoval...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné