Biologie

Diverzita fosilního hmyzu

Pavel Hošek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 196, 1994/4

Hmyz je v současné době druhově nejbohatší třídou (podle jiných systémů či spíše systematiků nadtřídou) organizmů. Jen počtem známých a popsaných...

Slon africký (Loxodonta africana)

Zdeněk Hlaváček | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 220, 1994/4

Slon africký (Loxodonta africana) je zvíře nejen šikovné a obratné, ale i mlsné. Sloni v Krugerově národním parku v Jihoafrické republice milují...

Co včely vědí a co nevědí

Ivan Boháček | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 233, 1994/4

Tak se jmenovala přednáška matematika L. F. Totha, v níž r. 1964 analyzoval geometrii včelího plástu z hlediska efektivnosti využití vosku. Zjistil...

Rodokmen evropských medvědů hnědých

Ivan Boháček | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 234, 1994/4

Populace medvěda hnědého v Pyrenejích klesla na 10 kusů a hrozí jí vymizení. Standardním řešením by byl dovoz zvířat z jiných oblastí. Dovezená...

Neobvyklé soužití

David Storch | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 235, 1994/4

V ekologii se tradičně staví do protikladu konkurence a koexistence druhů: druhy si podle této koncepce nemohou konkurovat a zároveň dlouhodobě...

Gáia po dvaceti letech

Václav Cílek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 236, 1994/4

Počátkem 70. let publikoval James Lovelock, přemýšlivý biolog širokého zaměření, hypotézu Gáia, která zjednodušeně řečeno pojednávala o tom, že...

Lstivý kolibřík

David Storch | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 236, 1994/4

Konkurence může probíhat dvěma způsoby: jedinci se buď vzájemně připravují o určitý zdroj, anebo tomu zabraňují tím, že se od tohoto zdroje...

Ing. Zdeněk Domes: Lesní hospodářství ČR

Vladimír Krečmer | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 130, 1994/3

Na sklonku XX. století je polyfunkčnost lesů jako přírodního obnovitelného zdroje a současně faktoru přírodního a životního prostředí obecně...

Návraty divokých koní

Evžen Kůs | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 160, 1994/3

Kůň Převalského je dnes jedním z nejznámějších zvířat a stal se i symbolem ohrožené fauny naší planety. Pro svět vědy jej objevil na svých cestách...

Rychlý vznik vztahu hmyz – hostitel

Ivan Boháček | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 173, 1994/3

Ve dvou populacích specializovaných motýlů druhu Euphydryas editha se objevila velmi rychlá adaptace na nového hostitele. V obou případech je...