Biologie

Bakterie: problémová rezistence, obdivuhodná adaptace

Michal Anděl | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 667, 2023/12

Jak jsem se dočetl v textu Heleny Žemličkové (s. 684), v Evropě zemře v důsledku onemocnění způsobených bakteriemi rezistentními na antibiotika...

Bílé listy podzimu

Bílé listy podzimu

František Houdek, Jiří Kvaček, Jan Kolář | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 669, 2023/12

V sobotu 14. října jsem pobýval v Telči a na pěšině mezi železniční tratí a Staroměstským rybníkem jsem si všiml několika málo kusů zcela bílých...

Komplikovaný vznik i-motivů DNA

Komplikovaný vznik i-motivů DNA uzamčeno

Petra Školáková | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 670, 2023/12

Letos na jaře jsme si připomněli sedmdesáté výročí zveřejnění návrhu struktury DNA v časopise Nature. V průběhu času se ukázalo, že DNA může kromě...

Mikrobiální stopaři v říční plastosféře

Mikrobiální stopaři v říční plastosféře uzamčeno

Eva Bobůrková | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 670, 2023/12

Jaká mikrobiální společenstva osidlují plastové odpadky v řekách? Podle studie zveřejněné v časopise Microbiome mohou obsahovat potenciálně...

Když houba napadne ledvinu

Když houba napadne ledvinu uzamčeno

Ivan Boháček | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 672, 2023/12

Špičkové experimentální vybavení posouvá hranice poznání. Mikroskopie nejen objevila buňky, ale její technologické pokroky nám umožnily nahlédnout...

DNA modifikovaná, přesto stabilní uzamčeno

Ondřej Vrtiška | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 673, 2023/12

Přirozená dvoušroubovice DNA je stabilní, přestože ji tvoří dva záporně nabité řetězce. Stabilitu zajišťují patrové interakce (přitažlivé...

Překvapivý zatoulanec

Překvapivý zatoulanec

Ondřej Vrtiška | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 670, 2023/12

Kdybyste se zeptali ornitologů, kde nejblíže by bylo možno pozorovat buřníčka žlutonohého (Oceanites oceanicus), sotva by vám doporučili moravské...

Česká flóra: nový online projekt České botanické společnosti

Česká flóra: nový online projekt České botanické společnosti

Česká botanická společnost zřídila projekt Česká flóra na mezinárodním portálu iNaturalist. Profesionální i amatérští botanici zde mohou sdílet...

Bezrucí, leč zruční

Bezrucí, leč zruční uzamčeno

Ivan H. Tuf | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 676, 2023/12

Po dopadu asteroidu započala nejen éra savců, ale i hadů. Drobní hadi, žijící pod zemí a připomínající dnešní slepčíky (Anomalepididae), byli...

Houby sají DNA

Houby sají DNA uzamčeno

Kateřina Bezányiová | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 676, 2023/12

Kdybychom chtěli studovat zatím neprozkoumané místo na Zemi, téměř jistě bychom je našli v mořských hlubinách. Výzkum v takových oblastech je však...