i

Kulturní a literární čechoslovakismus

Východiska – představitelé – praxe
 |  3. 6. 2019
 |  Vesmír 98, 376, 2019/6

Valné shromáždění Matice slovenské, které se konalo ve čtvrtek 12. května 1932 v Martině, provedlo ve výboru této organizace závažné personální změny. Nešlo jen o jednotlivé osoby, ale o předem připravenou změnu charakteru instituce.

Zasedání se zúčastnili nejvýznamnější slovenští autonomističtí politici Andrej Hlinka, předseda Hlinkovy slovenské ľudové strany, a spisovatel Martin Rázus, předseda Slovenské národní strany. Valné shromáždění nepřijalo kandidátku odstupujícího výboru, do znovuzvoleného vedení se nedostala řada českých vědeckých pracovníků Matice (bohemisté Václav Vážný, Jan Úlehla, František Heřmanský ad.) a ani slovenští, čechoslovakisticky orientovaní členové dosavadního výboru. Valné shromáždění odmítlo práce Jazykového odboru. Do nového výboru se dostali představitelé autonomistických tendencí ve slovenské politice a kultuře (kromě Hlinky a Rázuse i prozaik Jozef Cíger Hronský ad.). Událost označovaná také jako „jazykový převrat“ či „puč“ vnesla do Matice slovenské, jejíž práce byla do té doby deklarována jako nadstranická, viditelnou politickou tendenci.

Důležitým podnětem těchto změn bylo tzv. Memorandum 128 (podle počtu signatářů), protest části slovenských spisovatelů vznesený vůči nové příručce Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom adresovaný právě valnému shromáždění. Pravidla připravila zvláštní pravopisná komise pod vedením předsedy Jazykového odboru Matice, českého jazykovědce Václava Vážného. Hned po vydání v roce 1931 se Pravidlá stala terčem celé řady kritických vystoupení (mj. básník Ján Smrek či jazykovědec Henrich Bartek).

Nová pravidla byla kompromisem, jenž neuspokojil ani zastánce samostatné slovenštiny, ani přívržence sbližování slovenštiny a češtiny, které mělo být završeno propojením těchto jazyků do kýžené „českoslovenštiny“. Podle čechoslovakistů, z nichž někteří vykazovali slovenštinu do oblasti dialektů, se slovenština těmito pravidly nepřiblížila k češtině v dostatečné míře, podle zastánců samostatné slovenštiny byl už samotný tento směr scestný. Vážného Pravidlá byla pro většinu slovenských spisovatelů projevem jedné z podob čechoslovakismu, podle které se „dva jazyky jednoho národa“ měly postupně sbližovat až sjednotit. Obávali se, že v praxi by nešlo o vzájemné „splynutí“, ale o „vtopenie slovenčiny do češtiny“ (Ján Smrek).

Nyní vidíte 18 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Literatura, Historie

O autorovi

Vladimír Barborík

Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc., (*1965) literární historik a kritik, působí v Ústavu slovenskej literatúry SAV a přednáší na Katolíckéj univerzite v Ružomberku. Specializuje se na slovenskou prózu 20. století, je autorem monografií Pavel Hrúz (2000), Prozaik Gejza Vámoš (2006) a Hľadanie rozprávača. Prózy Vincenta Šikulu (2014). Byl redaktorem časopisů Dotyky, Kultúrny život, RAK a Slovenská literatúra. Text vychází ze stati otištěné v knize Literární kronika první republiky (2018).
Barborík Vladimír

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné