Barborík Vladimír

Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc., (*1965) literární historik a kritik, působí v Ústavu slovenskej literatúry SAV a přednáší na Katolíckéj univerzite v Ružomberku. Specializuje se na slovenskou prózu 20. století, je autorem monografií Pavel Hrúz (2000), Prozaik Gejza Vámoš (2006) a Hľadanie rozprávača. Prózy Vincenta Šikulu (2014). Byl redaktorem časopisů Dotyky, Kultúrny život, RAK a Slovenská literatúra. Text vychází ze stati otištěné v knize Literární kronika první republiky (2018).

Počet článků: 2

Kulturní a literární čechoslovakismusuzamčeno

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 376, 2019/6
Valné shromáždění Matice slovenské, které se konalo ve čtvrtek 12. května 1932 v Martině, provedlo ve výboru této organizace závažné personální...
 

Hledání centra

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 108, 2019/2
Tímto článkem zahajujeme seriál textů vycházejících z knihy Literární kronika první republiky. Tato publikace představuje vybrané jevy a díla...