Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Zlato budoucnosti

 |  9. 6. 2016
 |  Vesmír 95, 344, 2016/6
 |  Téma: Průmysl 4.0

Do několika let dojde k rošádě na trhu práce. Určitá pracovní místa zaniknou a vynoří se nová. Nové pozice bude nutné obsadit správně vzdělanou pracovní silou. Jak máme na tyto změny připravit nastupující generaci, aby se v nové ekonomice mohla realizovat? A naopak – co máme udělat pro to, abychom rozvinuli jedinečný potenciál člověka a využili jej pro odpovědnou tvorbu jeho příštích průmyslových revolucí?

O reformě vzdělávacího systému se hovoří stále. A stále častěji v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí, zejména s takzvaným Průmyslem 4.0. Ten je založen na virtuálním provázání výrobních řetězců v kyber-fyzikálních systémech. Vskutku jsme urazili velký kus cesty od století páry přes vykonávání stále se opakujících úkonů elektrické sériové produkce po následné porozumění informačním technologiím a automatizaci výroby. Nyní, ve čtvrtém případě, se učíme ovládat virtuální prostory vzájemně svázaných, nezávisle se rozhodujících strojů v globálně propojeném řetězci průmyslové výroby. Jak je vidět, znalosti a vzdělání postupně získávaly na významu. Dokonce v takové míře, že vedly k pojmenování celého jednoho ekonomického systému – znalostní ekonomiky. Rozvoj internetu a jeho pronikání do ekonomického i společenského života vytvořily globální virtuální prostor a usnadnily komunikaci, výměnu zboží, služeb a informací. Tím vznikla digitální ekonomika. Informace a potažmo znalosti by nám ale samy o sobě nebyly k ničemu, pokud by nebyly správně využity. Teprve kombinace znalostí, jejich sdílení, propojování, přetváření a přenos jsou spolu s kritickým myšlením základem vědecké nebo výzkumné práce. A též předpokladem pro vznik inovací všeho druhu. To by nebylo možné bez představivosti a kreativity, která je již dnes považována za novou strategickou surovinu nadcházejícího tisíciletí. Ejhle, světlo světa spatřil další ekonomický systém zvaný kreativní ekonomika. Zajímavé je, že ekonomické systémy založené tu na znalostech, tu na digitalizaci anebo kreativitě se navzájem nevytlačují. Naopak se doplňují, překrývají a splývají. Tvoří symbioticky propojené vrstvy, které jsou východiskem pro principy vzdělávání v době, kterou lze pracovně nazvat „éra 4.0“.

Nyní vidíte 19 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Průmysl 4.0
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

O autorovi

Marcel Kraus

Marcel Kraus (1977) absolvoval Pražskou konzervatoř, vystudoval pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a ekonomickou fakultu Univerzity v Lipsku. Působil ve Fraunhoferově institutu pro střední a východní Evropu v Lipsku. Nyní spolupracuje s Technologickou agenturou České republiky. Zabývá se reflexí výzev a příležitostí 21. století, které s sebou přinášejí například čtvrtá průmyslová revoluce, digitalizace a internet, kreativní ekonomika, principy odpovědného výzkumu a inovací aj.
Kraus Marcel

Další články k tématu

Průmysl 4.0 a udržitelný rozvoj územních celků

Při diskusi o konceptu Průmyslu 4.0 je nutno si uvědomit, že žádný výrobní závod nemůže existovat odděleně od svého okolí. Přístup Průmyslu 4.0...

Bezpečnost v systémech Průmyslu 4.0

Pokud se podíváme na historický vývoj průmyslu až po dnes probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci, označovanou také jako Průmysl 4.0, můžeme...

Proměny práce v kybernetické éřeuzamčeno

Vize Průmyslu 4.0 odrážejí obecné směřování ke společnosti znalostí. Budou se prosazovat nové principy organizace práce, promění se role...

Čtvrtá průmyslová (r)evoluceuzamčeno

Lídři světové ekonomiky, manažeři průmyslových podniků, akademická veřejnost i odboráři ve všech průmyslově vyspělých zemích čím dál víc upírají...

Tisíc podob změny

Svět se mění. Uznávám, je to poněkud banální konstatování. Svět se měnil v kambriu, za renesance i během normalizace, byť ony změny měly pokaždé...

Paralelní svět digitálních dvojčatuzamčeno

Nové technologie umožňují vyrábět produkty šité na míru konkrétním zákazníkům s donedávna nemyslitelnou efektivitou. Evropa díky tomu může získat...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...