Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kraus Marcel

Marcel Kraus (1977) absolvoval Pražskou konzervatoř, vystudoval pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a ekonomickou fakultu Univerzity v Lipsku. Působil ve Fraunhoferově institutu pro střední a východní Evropu v Lipsku. Nyní spolupracuje s Technologickou agenturou České republiky. Zabývá se reflexí výzev a příležitostí 21. století, které s sebou přinášejí například čtvrtá průmyslová revoluce, digitalizace a internet, kreativní ekonomika, principy odpovědného výzkumu a inovací aj.

Počet článků: 1

Zlato budoucnostiuzamčeno

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 344, 2016/6
Do několika let dojde k rošádě na trhu práce. Určitá pracovní místa zaniknou a vynoří se nová. Nové pozice bude nutné obsadit správně vzdělanou...