Svítek Miroslav

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., děkan Fakulty dopravní ČVUT a prezident sdružení Czech Smart City Cluster. V teoretickém výzkumu se zabývá teorií složitých systémů. V aplikačním výzkumu se zaměřuje na návrh a řízení komplexních systémů, jako jsou „smart cities“ a „smart regions“.

Počet článků: 1

Průmysl 4.0 a udržitelný rozvoj územních celků

19. 7. 2016
Při diskusi o konceptu Průmyslu 4.0 je nutno si uvědomit, že žádný výrobní závod nemůže existovat odděleně od svého okolí. Přístup Průmyslu 4.0...