Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šimák Boris

Prof. Ing. Boris Šimák CSc., Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Počet článků: 1

Bezpečnost v systémech Průmyslu 4.0

19. 7. 2016
Pokud se podíváme na historický vývoj průmyslu až po dnes probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci, označovanou také jako Průmysl 4.0, můžeme...