i

Aktuální číslo:

2023/9

Téma měsíce:

Vzory

Obálka čísla

Proměny práce v kybernetické éře

 |  9. 6. 2016
 |  Vesmír 95, 342, 2016/6
 |  Téma: Průmysl 4.0

Vize Průmyslu 4.0 odrážejí obecné směřování ke společnosti znalostí. Budou se prosazovat nové principy organizace práce, promění se role zaměstnance a pracovní náplň většiny profesí. Vzniknou nové, které si dnes ještě neumíme ani představit. Změny, které se projeví i na vývoji zaměstnanosti, budou nejen velmi komplexní, ale také protichůdné.

Tradiční organizace práce se přemění z oddělené a hierarchické dělby práce na plošnou. Pracovní týmy budou mít amorfnější strukturu, v daleko větší míře budou vznikat ad hoc týmy zaměřené na řešení určitého problému. S využitím komunikačních technologií se bude jednat často o týmy založené na virtuálních vazbách, kdy mezi sebou mohou komunikovat a spolupracovat odborníci nejen v rámci jedné firmy či jejích regionálních poboček, ale i odborníci z jiných firem či samostatní specialisté. Velmi důležitou složkou kvalifikace se stane nejen schopnost pracovat v týmu a projektové myšlení, ale i schopnost zvládat jazykové a kulturní bariéry.

Možnosti práce na dálku se značně rozšíří a v některých profesích se stanou zcela běžnými. Otevřou se tak další příležitosti pro pracovní uplatnění osob, které by jinak měly problémy s dojížďkou do zaměstnání ať z důvodu bydlení v odlehlejších lokalitách, zdravotního postižení, či péče o rodinné příslušníky. Společně s dalšími flexibilními formami práce (pružná nebo nepravidelná pracovní doba, částečné úvazky…) to může přispět k řešení problémů tzv. sendvičové generace, která je na vrcholu svého aktivního věku, ale je na ni kladena zátěž péče o nedospělé děti a zároveň starší rodiče. Již v současné době dochází v důsledku využívání komunikačních technologií ke stírání dosavadních ostrých hranic mezi pracovní dobou a volným časem. Tento proces se ještě urychlí tím, že lidé budou stále více nahrazovat fyzický společenský kontakt kontaktem virtuálním.

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Průmysl 4.0
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

O autorovi

Věra Czesaná

Ing. Věra Czesaná, CSc., (*1951) vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracuje jako vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání v Národním vzdělávacím fondu, o. p. s. Má dlouhodobé zkušenosti ve výzkumu trhu práce, kvality lidských zdrojů, předvídání kvalifi kačních potřeb, účasti na vzdělávání ve vazbě na ekonomický rozvoj a sociální inkluzi, spolupracuje na mnoha národních i  mezinárodních projektech.
Czesaná Věra

Další články k tématu

Zlato budoucnostiuzamčeno

Do několika let dojde k rošádě na trhu práce. Určitá pracovní místa zaniknou a vynoří se nová. Nové pozice bude nutné obsadit správně vzdělanou...

Čtvrtá průmyslová (r)evoluceuzamčeno

Lídři světové ekonomiky, manažeři průmyslových podniků, akademická veřejnost i odboráři ve všech průmyslově vyspělých zemích čím dál víc upírají...

Tisíc podob změny

Svět se mění. Uznávám, je to poněkud banální konstatování. Svět se měnil v kambriu, za renesance i během normalizace, byť ony změny měly pokaždé...

Paralelní svět digitálních dvojčatuzamčeno

Nové technologie umožňují vyrábět produkty šité na míru konkrétním zákazníkům s donedávna nemyslitelnou efektivitou. Evropa díky tomu může získat...

Bezpečnost v systémech Průmyslu 4.0

Pokud se podíváme na historický vývoj průmyslu až po dnes probíhající čtvrtou průmyslovou revoluci, označovanou také jako Průmysl 4.0, můžeme...

Průmysl 4.0 a udržitelný rozvoj územních celků

Při diskusi o konceptu Průmyslu 4.0 je nutno si uvědomit, že žádný výrobní závod nemůže existovat odděleně od svého okolí. Přístup Průmyslu 4.0...

Doporučujeme

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Tomáš Grim  |  5. 9. 2023
Velký rok, tedy účast v soutěži o největší počet pozorovaných druhů ptáků v daném roce, se mi v roce 2020 v ČR spíš přihodil – neplánoval jsem ho,...
Diagnóza z kapky krve

Diagnóza z kapky krve uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 9. 2023
Zákeřnou rakovinu slinivky břišní je těžké odhalit, nedává o sobě nijak vědět. Když přijdou příznaky a lékaři stanoví diagnózu, naděje na přežití...
Mikroskopičtí umělci

Mikroskopičtí umělci uzamčeno

Petr Knotek  |  4. 9. 2023
Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...