Mikroskopie

Jak nakoupit elektronový mikroskop

Ivan Raška | 9. 4. 2009 | Vesmír 88, 262, 2009/4

Panuje všeobecný souhlas s tím, že kvalitní přístrojové vybavení, tedy i mikroskopické, je pro dosažení konkurenceschopnosti vědeckých výstupů...

Utajené pohledy

Josef Reischig | 14. 8. 2005 | Vesmír 84, 462, 2005/8

Většina živých organizmů vykazuje nějakou autofluorescenci. Co to znamená? Jestliže na ně posvítíme budícím, zpravidla ultrafialovým světlem,...

Dnešní mikroskopie v biomedicíně

V minulých stoletích se světelné mikroskopy v biologii používaly převážně pro pozorování a popis buněk či jejich výrazných struktur. Rozvoj...

Víc než pouhý mikroskop

Jaromír Plášek | 14. 10. 2004 | Vesmír 83, 586, 2004/10

První prakticky použitelný konfokální mikroskop – mikroskop s dvojitým řádkováním, který vznikl s přispěním českých vědců M. Petráně a M....

MIKROSKOPIE DNES

15. 3. 2004 | Vesmír 83, 1, 2004/3

Kam směřuje elektronová mikroskopie? Konfokální a dvoufotonová mikroskopie Mikroskop s dvojitým řádkováním Padesát let elektronové mikroskopie v...

Mikroskopie dnes

Stanislav Vaněk | 15. 3. 2004 | Vesmír 83, 2, 2004/3

Nad mikroskopy se setkávají všechny hlavní přírodovědecké obory: fyzika a matematika (teorie a konstrukce přístrojů), chemie (sklářské technologie,...

Kam směřuje elektronová mikroskopie?

Luděk Frank | 15. 3. 2004 | Vesmír 83, 2, 2004/3

Kromě univerzálních rastrovacích a přímo zobrazujících mikroskopů a jejich hybridních kombinací můžeme mezi přístroje elektronové mikroskopie...

Konfokální a dvoufotonová mikroskopie

Lucie Kubínová | 15. 3. 2004 | Vesmír 83, 4, 2004/3

Když se řekne mikroskop, většině lidí se vybaví mikroskop optický, s nímž se setkali ve škole při pozorování trepky nebo buněk cibulové slupky....

Československá mikroskopická společnost

15. 3. 2004 | Vesmír 83, 5, 2004/3

Československá mikroskopická společnost je nezisková organizace vědeckých, vědecko-pedagogických, vědecko-technických a odborných pracovníků v...

Mikroskop s dvojitým řádkováním

Mojmír Petráň | 15. 3. 2004 | Vesmír 83, 6, 2004/3

Jak už to bývá, vynález mikroskopu s dvojitým řádkováním 1) byl vlastně dílem náhody, přestože k němu směřoval celý můj odborný vývoj již od mládí....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné