Kozák Martin

RNDr. Martin Kozák, Ph.D., (*1985) absolvoval MFF UK v r. 2009 a na téže fakultě obhájil v r. 2013 doktorát. Během postdoktorské stáže působil tři roky na univerzitě v německém Erlangenu. Od roku 2018 působí jako odborný asistent na MFF UK. V roce 2022 získal ERC grant na téma „Spatio-temporal shaping of electron wavepackets for timedomain electron holography“ (Prostoročasové tvarování elektronových vlnových balíků pro elektronovou holografi i v časové oblasti).

Počet článků: 1

Setkání elektronů s fotony

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 556, 2022/9
Dlouhodobým snem fyziků, chemiků i biologů je přímo pozorovat vzájemné působení elektronů a atomů v látkách a studovat jejich pohyby například při...