Kvantové hlavolamy

Seznam článků v seriálu - Počet: 5

1. díl

Kvantové hlavolamy I
Pavel Cejnar, Miloslav Dušek  |  5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 129, 1998/3

Kvantová teorie je dnes asi nejlépe testovaná fyzikální teorie vůbec. Potvrzuje ji obrovské (a každý den narůstající!) množství experimentálních dat...
 
2. díl

Kvantové hlavolamy II.
Pavel Cejnar, Miloslav Dušek  |  5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 189, 1998/4

Stavy kvantových částic mají zvláštní vlastnosti: Např. elektron, když se na něj zrovna „nedíváme“, nemá žádnou konkrétní polohu, ale naopak v...
 
3. díl

Kvantové hlavolamy III.
Pavel Cejnar, Miloslav Dušek  |  5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 272, 1998/5

V důsledku principu superpozice se kvantové částice mohou nacházet ve stavech, které nemají ve světě klasické fyziky analogii. Proč ale takové stavy...
 
4. díl

Kvantové hlavolamy IV.
Pavel Cejnar, Miloslav Dušek  |  5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 333, 1998/6

Zákony kvantové mechaniky mají pravděpodobnostní charakter. Neurčují konkrétní výsledky měření, ale pouze možné alternativy a jejich...
 
5. díl

Kvantové hlavolamy V.
Pavel Cejnar, Miloslav Dušek  |  5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 393, 1998/7

Albert Einstein se domníval, že kvantový popis fyzikálních systémů je neúplný, že by mělo být možno obejít se bez principiální neurčitosti...