mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Genové inženýrství

Seznam článků v seriálu - Počet: 7

1. díl

Spory kolem genového inženýrství 1
Vladimír Vondrejs  |  8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 291, 2008/5

„Člověk je tvor, který byl stvořen na konci týdne, kdy Bůh byl již unaven,“ poznamenal kdysi poněkud jedovatě Mark Twain vycházeje z biblického...
 
2. díl

Spory kolem genového inženýrství 2
Vladimír Vondrejs  |  12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 363, 2008/6

Za prométheovské je zvykem dnes označovat nejsmělejší lidské novátorské činy, kterými se jejich tvůrci jakoby stavějí naroveň bohům a porušují...
 
3. díl

Spory kolem genového inženýrství 3
Vladimír Vondrejs  |  10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 439, 2008/7

Lidé ovlivňují genetickou skladbu populací výběrem pěstovaných rostlin a domácích živočichů asi deset tisíc let. Umělé oplodňování se u vybraných...
 
4. díl

Spory kolem genového inženýrství 4
Vladimír Vondrejs  |  7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 508, 2008/8

Vedle člověka, který byl stvořen jako „pán tvorstva“, existuje ještě druhá varianta, Homo sapiens sapiens – současný člověk moudrý nebo snad raději...
 
5. díl

Spory kolem genového inženýrství 5
Vladimír Vondrejs  |  11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 576, 2008/9

Biologický vývoj směrem k Homo sapiens sapiens se vyznačuje vznikem řady vlastností, které snižují závislost na vnějším prostředí. Myšlení nesporně...
 
6. díl

Spory kolem genového inženýrství 6
Vladimír Vondrejs  |  9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 662, 2008/10

Genetické modifikace spontánně vzni kají od doby, kdy se na Zemi objevil život. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by vývoje, a tudíž ani člověka. Umělé...
 
7. díl

Spory kolem genového inženýrství 7
Vladimír Vondrejs  |  6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 746, 2008/11

Existují skupiny mající různé náboženské nebo ideologické zábrany konzumovat potraviny vyrobené z GMP a jedinci, kteří prozatím GMP a z nich...