i

Aktuální číslo:

2021/10

Téma měsíce:

Domestikace

Těžké kovy v řece Bílině

Jak průmysl ovlivnil říční systém v Podkrušnohoří
 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 482, 2021/7

Rozsáhlé slatiniště s keři a stromy, kolem vulkány Českého středohoří, porostlé lesy (obr. 1) – třetihorní krajina Podkrušnohoří, oáza života. Významný vodní prvek v krajině tvořily rozsáhlé bažiny a močály, které jsou předpokládaným místem vzniku ložisek nerostného bohatství. Nahromaděná organická hmota ležela usazená na dně močálů a bažin miliony let. Během nich se změnila v rašelinu a z ní působením fyzikálních, biologických i chemických činitelů v hnědé uhlí (Vesmír 86, 374, 2007/6).

Historie ovlivňuje současnost

Krušné hory byly v minulých dobách nejbohatší a nejvýznamnější oblastí těžby rud. Zájem místních obyvatel o nerostné suroviny vedl již během 14. století k povrchové těžbě polymetalické rudy, především sulfidických ložisek a rud cínu, mědi a stříbra. Dobývání těchto surovin ustoupilo s příchodem industrializace v 19. století, kdy se začalo s průmyslovou těžbou uhlí, které mohlo pokrýt vysokou energetickou náročnost nově vznikajících skláren, keramických a chemických závodů, kovohutí a strojíren [1]. Těžební průmysl nabídl v regionu nejen pracovní příležitosti, ale také energetickou soběstačnost. Hnědé uhlí bylo nejprve dobýváno hlubinně, později povrchovou těžbou (obr. 2), která mimo jiné způsobila zánik některých měst a osad (obr. 3).

Nyní vidíte 13 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném

O autorovi

Dominik Vöröš

Mgr. Dominik Vöröš, Ph.D., (*1991) je absolventem geologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praktické stáže zaměřené na analytickou chemii absolvoval ve španělském institutu INCAR CSIC v Oviedu a na německé univerzitě RWTH Aachen. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., působí od roku 2017 a zabývá se zde analýzou anorganických kontaminantů a hodnocením znečištěných lokalit, hlavně těch dotčených těžbou a průmyslem. Je nositelem Ceny děkana 2020 pro nejlepší studenty doktorského programu.
Vöröš Dominik

Doporučujeme

Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

Estrogeny jsou pohlavní ženské hormony, které nejenom řídí funkce pohlavního systému, ale významně ovlivňují většinu orgánů a tkání ženského...
Nejlepší cesta, kterou máme

Nejlepší cesta, kterou máme

Eva Bobůrková  |  4. 10. 2021
Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...
Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Jan Robovský  |  4. 10. 2021
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné