i

Aktuální číslo:

2021/7

Téma měsíce:

Požáry

Těžké kovy v řece Bílině

Jak průmysl ovlivnil říční systém v Podkrušnohoří
 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 482, 2021/7

Rozsáhlé slatiniště s keři a stromy, kolem vulkány Českého středohoří, porostlé lesy (obr. 1) – třetihorní krajina Podkrušnohoří, oáza života. Významný vodní prvek v krajině tvořily rozsáhlé bažiny a močály, které jsou předpokládaným místem vzniku ložisek nerostného bohatství. Nahromaděná organická hmota ležela usazená na dně močálů a bažin miliony let. Během nich se změnila v rašelinu a z ní působením fyzikálních, biologických i chemických činitelů v hnědé uhlí (Vesmír 86, 374, 2007/6).

Historie ovlivňuje současnost

Krušné hory byly v minulých dobách nejbohatší a nejvýznamnější oblastí těžby rud. Zájem místních obyvatel o nerostné suroviny vedl již během 14. století k povrchové těžbě polymetalické rudy, především sulfidických ložisek a rud cínu, mědi a stříbra. Dobývání těchto surovin ustoupilo s příchodem industrializace v 19. století, kdy se začalo s průmyslovou těžbou uhlí, které mohlo pokrýt vysokou energetickou náročnost nově vznikajících skláren, keramických a chemických závodů, kovohutí a strojíren [1]. Těžební průmysl nabídl v regionu nejen pracovní příležitosti, ale také energetickou soběstačnost. Hnědé uhlí bylo nejprve dobýváno hlubinně, později povrchovou těžbou (obr. 2), která mimo jiné způsobila zánik některých měst a osad (obr. 3).

Nyní vidíte 13 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném

O autorovi

Dominik Vöröš

Mgr. Dominik Vöröš, Ph.D., (*1991) je absolventem geologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praktické stáže zaměřené na analytickou chemii absolvoval ve španělském institutu INCAR CSIC v Oviedu a na německé univerzitě RWTH Aachen. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., působí od roku 2017 a zabývá se zde analýzou anorganických kontaminantů a hodnocením znečištěných lokalit, hlavně těch dotčených těžbou a průmyslem. Je nositelem Ceny děkana 2020 pro nejlepší studenty doktorského programu.
Vöröš Dominik

Doporučujeme

Požáry v krajině

Požáry v krajině

Jiří Sádlo  |  12. 7. 2021
Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.
Tropické štěnice v evropských domácnostech

Tropické štěnice v evropských domácnostech

Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům...
Výhody nitridových polovodičů

Výhody nitridových polovodičů

Alice Hospodková  |  12. 7. 2021
V posledních pětadvaceti letech pronikly do polovodičového průmyslu nitridové polovodiče, založené na sloučeninách dusíku s prvky III. skupiny –...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné