i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Těžké kovy v řece Bílině

Jak průmysl ovlivnil říční systém v Podkrušnohoří
 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 482, 2021/7

Rozsáhlé slatiniště s keři a stromy, kolem vulkány Českého středohoří, porostlé lesy (obr. 1) – třetihorní krajina Podkrušnohoří, oáza života. Významný vodní prvek v krajině tvořily rozsáhlé bažiny a močály, které jsou předpokládaným místem vzniku ložisek nerostného bohatství. Nahromaděná organická hmota ležela usazená na dně močálů a bažin miliony let. Během nich se změnila v rašelinu a z ní působením fyzikálních, biologických i chemických činitelů v hnědé uhlí (Vesmír 86, 374, 2007/6).

Historie ovlivňuje současnost

Krušné hory byly v minulých dobách nejbohatší a nejvýznamnější oblastí těžby rud. Zájem místních obyvatel o nerostné suroviny vedl již během 14. století k povrchové těžbě polymetalické rudy, především sulfidických ložisek a rud cínu, mědi a stříbra. Dobývání těchto surovin ustoupilo s příchodem industrializace v 19. století, kdy se začalo s průmyslovou těžbou uhlí, které mohlo pokrýt vysokou energetickou náročnost nově vznikajících skláren, keramických a chemických závodů, kovohutí a strojíren [1]. Těžební průmysl nabídl v regionu nejen pracovní příležitosti, ale také energetickou soběstačnost. Hnědé uhlí bylo nejprve dobýváno hlubinně, později povrchovou těžbou (obr. 2), která mimo jiné způsobila zánik některých měst a osad (obr. 3).

Nyní vidíte 13 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném

O autorovi

Dominik Vöröš

Mgr. Dominik Vöröš, Ph.D., (*1991) je absolventem geologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praktické stáže zaměřené na analytickou chemii absolvoval ve španělském institutu INCAR CSIC v Oviedu a na německé univerzitě RWTH Aachen. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., působí od roku 2017 a zabývá se zde analýzou anorganických kontaminantů a hodnocením znečištěných lokalit, hlavně těch dotčených těžbou a průmyslem. Je nositelem Ceny děkana 2020 pro nejlepší studenty doktorského programu.
Vöröš Dominik

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...