ARCDATA konference 2021

Mgr. Dominik Vöröš, Ph.D.

Mgr. Dominik Vöröš, Ph.D., (*1991) je absolventem geologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praktické stáže zaměřené na analytickou chemii absolvoval ve španělském institutu INCAR CSIC v Oviedu a na německé univerzitě RWTH Aachen. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., působí od roku 2017 a zabývá se zde analýzou anorganických kontaminantů a hodnocením znečištěných lokalit, hlavně těch dotčených těžbou a průmyslem. Je nositelem Ceny děkana 2020 pro nejlepší studenty doktorského programu.

Počet článků: 1

Těžké kovy v řece Bíliněuzamčeno

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 482, 2021/7
Rozsáhlé slatiniště s keři a stromy, kolem vulkány Českého středohoří, porostlé lesy (obr. 1) – třetihorní krajina Podkrušnohoří, oáza života....
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné