i

Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Zemětřesení chycená do sítě

 |  4. 5. 2020
 |  Vesmír 99, 274, 2020/5
 |  Téma: Sítě

Seismické stanice pozorují seismické jevy od lokálních mikrozemětřesení přes odpaly průmyslových náloží v blízkých lomech, důlní otřesy vyvolané hornickou činností a exploze jaderných náloží až po silná vzdálená zemětřesení. Ale jednotlivé stanice by nestačily, komplexnější přehled poskytují až jejich sítě…

Kmitání půdy registruje citlivý analogový snímač – seismometr. Registrační zařízení naměřené signály zesiluje, převádí do digitální formy, zapisuje na záznamové zařízení a u většiny seismických stanic nepřetržitě předává signály do datového centra, kde jsou okamžitě zpracovány, ukládány na velká disková úložiště a odesílány do světových datových center, ve kterých probíhá vyhodnocování globální seismicity.

Seismické stanice jsou sdružovány do tzv. seismických sítí. Jejich hlavním úkolem je sledování seismicity studované oblasti. Určují polohu epicentra, hloubku ohniska, čas vzniku a odhadují sílu zaznamenaného seismického jevu. Uvnitř sítě je toto určení kvalitní, s rostoucí vzdáleností od sítě přesnost lokalizace klesá. Je-li jev silný, může síť vyhlásit alarm. V některých případech jsou sítě zřizovány pro monitorování seismické aktivity v blízkosti důležitých průmyslových objektů. Podle velikosti oblasti, ve které jsou stanice rozmístěny, lze seismické sítě rozdělit na lokální, regionální a globální.

WEBNET a další lokální sítě

Lokální seismické sítě jsou zaměřeny na sledování seismických jevů v relativně malých oblastech. Na území České republiky jich existuje několik. Nepřetržitě monitorují zemětřesnou aktivitu v okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo podzemního zásobníku plynu v Hájích u Příbrami. V oblastech s intenzivní těžbou, jako je Ostravsko, sledují otřesy způsobené důlní činností. Zřizují se i v okolí geotermálních elektráren pracujících s hlubokými vrty. Lokální seismická síť MONET (MOravia NETwork) sleduje seismickou aktivitu severní Moravy a Slezska, WEBNET (WEst Bohemia NETwork) podobně sleduje zemětřesné roje v západních Čechách, které v této oblasti čas od času vznikají.1) 

Západní Čechy – oblast zhruba ohraničená městy Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Kraslice a Aš – a sousedící území Saska, tzv. Vogtland, jsou známé nejenom věhlasnými lázněmi a minerálními prameny, ale i často se opakujícími zemětřesnými roji. Jedná se o zvláštní typ seismicity, který se obvykle vyskytuje ve vulkanických nebo postvulkanických oblastech, kde je vysoká aktivita tekutin v zemské kůře. Na rozdíl od běžných zemětřesení, při nichž se většina deformační energie nahromaděná na tektonickém zlomu uvolňuje jednorázově v jednom silném otřesu doprovázeném slabými dotřesy, v zemětřesných rojích se deformační energie uvolňuje postupně v sérii několika silnějších zemětřesení podobné velikosti (magnitud) a obrovského množství (od stovek až do desetitisíců) mikrozemětřesení, která lze pozorovat pouze přístroji. Zemětřesné roje obvykle trvají několik dnů i týdnů, někdy i měsíců, většinou nezpůsobují vážnější škody.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Sítě
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie, Geografie, zemětřesení

O autorech

Jan Zedník

Josef Horálek

Další články k tématu

Rozmanitost pavoučích vláken a sítíuzamčeno

Produkce hedvábných vláken je dominantním rysem života pavouků. Je velice pravděpodobné, že právě nabytí této schopnosti učinilo z pavouků druhově...

Sítě v sladkovodním rybářstvíuzamčeno

Rybářské sítě zabezpečují lidem obživu odnepaměti. Staletí a tisíciletí stará tradice se v dnešním chovu sladkovodních ryb snoubí s moderními...

Nanovlákna pro aplikaci protinádorových léčivuzamčeno

V souvislosti s rozvojem bezjehlového elektrospinningu, technologie výroby polymerních nanovláken umožňující produkci v dostatečném množství, se...

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné