Horálek Josef

Ing. Josef Horálek, CSc., (*1948) vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor technická kybernetika. Hodnost CSc. získal v oboru geofyzika. V Geofyzikálním ústavu AV ČR se jako vedoucí vědecký pracovník věnuje výzkumu zemětřesných rojů. Vede skupinu WEBNET, která se zabývá seismickým měřením, automatickým zpracováním seismických dat z lokálních sítí a jejich interpretací.

Počet článků: 1

Zemětřesení chycená do sítěuzamčeno

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 274, 2020/5
Seismické stanice pozorují seismické jevy od lokálních mikrozemětřesení přes odpaly průmyslových náloží v blízkých lomech, důlní otřesy vyvolané...