i

Aktuální číslo:

2023/10

Téma měsíce:

Pohyb

Obálka čísla

Kudy a kam ptáci létají

Kouzelné batůžky odhalují tajemství ptačí migrace
 |  1. 10. 2018
 |  Vesmír 97, 578, 2018/10
 |  Téma: Navigace

Kroužkování volně žijících ptáků pro sledování jejich migrace se používá od roku 1899. Nálezy okroužkovaných jedinců sice přinesly mnoho cenných informací, přesto i po sto letech zůstává více otázek než odpovědí. Nevýhodou kroužkování je zejména absence údajů o pohybu jedince mezi místy označení a nálezu. U skrytě žijících druhů nebo druhů zimujících v řídce osídlených oblastech je navíc návratnost velice nízká a pohybuje se v jednotkách promile. Sledovat jedince průběžně během migrace můžeme až v posledních 35 letech, a to díky satelitním vysílačům, jejichž hmotnost se podařilo z počátečních 170 g snížit na 5 g.

Vysílač by neměl přesáhnout 3 % tělesné hmotnosti, proto jsme dnes schopni sledovat ptáky do velikosti kukačky obecné. Pro většinu druhů, zejména drobných pěvců, ale satelitní telemetrie stále není použitelná. Řešení přineslo možná překvapivě studium migrace mořských ptáků, zejména albatrosů. Pro rozsáhlejší výzkum bylo potřeba vyvinout levné sledovací zařízení, které by mělo dlouhou životnost. 

Jak pracuje geolokátor

Určení polohy funguje na principu znalosti délky dne a času pravého poledne. Při spuštění přístroje se nastaví přesný greenwichský čas. Zařízení pak zaznamenává ve zvoleném časovém intervalu maximální intenzitu osvětlení, popřípadě i vlhkost a teplotu. Jelikož se délka dne mění se zeměpisnou šířkou a čas pravého poledne podle zeměpisné délky, jsme ze získaných dat schopni určit přibližnou polohu jedince. Přesnost lokací záleží na oblasti, v které se daný jedinec pohybuje (např. vysoká pohoří přesnost lokace snižují), i na způsobu života daného druhu. Např. u skrytě žijících druhů je vyhodnocení dat obtížnější než u vlaštovky obecné, která se většinu dne pohybuje v otevřeném prostoru (na světle). Dalším významným omezením je období jarní a podzimní rovnodennosti, které smazává rozdíly v délce dne, a u sledovaného jedince tak nelze určit zeměpisnou šířku pro jeho lokalizaci.

Vznikl geolokátor (viz rámeček), který způsobil ve výzkumu ptačí migrace revoluci. Miniaturní elektronické zařízení umístěné jako batůžek na hřbet ptáka ukládá data do paměti, čímž má jen minimální nároky na energii, a tedy velikost baterie. Jeho hmotnost se proto může pohybovat v pouhých desetinách gramu. Nevýhodou je ale nutnost opětovného odchycení jedince. To není problém u albatrosů, kteří nejsou plaší, jsou dlouhověcí a věrní hnízdišti. K ptákovi sedícímu na vejcích výzkumník jednoduše přijde, zvedne ho, sundá geolokátor a uloží data. U drobných pěvců však přesun v rámci lesa, byť o jeden kilometr, většinou znamená ztrátu zařízení, a tím i cenných dat. I přes tuto komplikaci geolokátory přinesly za posledních 10 let mnoho nových a často překvapivých poznatků o dálkové migraci ptáků.

Nyní vidíte 19 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Navigace
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie

O autorech

Petr Klvaňa

Jaroslav Cepák

Další články k tématu

Jak se neztratit na moři

Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Psí mapy a kompas

Před deseti lety jsme referovali (Vesmír 87, 750, 2008/11) o nebývalém ohlasu, který vzbudil článek o nenáhodné orientaci skotu a jeho preferenci...

Navigační hlavolamyuzamčeno

V mnoha velkoskladech zásilkových společností spěchají armády robotů (obr. 1) od jednoho regálu k druhému. Počítače je navigují tak, aby byly co...

Na počátku byl hrášekuzamčeno

Určit přesnou polohu bylo po staletí velmi obtížné, nebo přímo nemožné. Tento úkol vyžadoval technicky i odborně náročná měření a složité výpočty....

Když vím, kde jsemuzamčeno

Příroda nadělila lidem a zvířatům kromě jiného schopnost orientovat se v terénu. Někomu více, někomu méně a každému trochu jiným způsobem. Mnohá...

Doporučujeme

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňky

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňky uzamčeno

Štěpán Timr  |  2. 10. 2023
Molekuly uvnitř buněk jsou v neustálém pohybu. V tomto nepřehledném reji, kterého se účastní miliardy tanečníků různých velikostí, tvarů a...
Cena za přemíru pohybu

Cena za přemíru pohybu

Adam Obr  |  2. 10. 2023
Globální epidemii obezity způsobuje naše dlouhodobě pozitivní energetická bilance. Jinými slovy, lidé (zdaleka nejen v nejbohatších zemích) dnes...
Jak se zbavit sexu

Jak se zbavit sexu uzamčeno

Ve třetí, poslední části našeho seriálu se podíváme na podivuhodné přechody od pohlavního rozmnožování k příležitostné, či dokonce výhradní...