Aktuální číslo:

2020/11

Téma měsíce:

Skladování energie

Chytrá správa chytrých měst

 |  4. 2. 2016
 |  Vesmír 95, 90, 2016/2
 |  Téma: Chytrá města

Město je chytré pouze tehdy, umí-li se učit a přizpůsobovat se novým podmínkám. K tomu je nezbytná dobře fungující správa, která komunikuje s občany a dovede chytrá řešení řídit a koordinovat. Česká republika má v tomto ohledu co dohánět.

Sociolog a matematik Ivan Tosics hovoří ve zprávě Evropské komise Cities of Tommorow o tom, že historicky je základní vlastností evropského města schopnost veřejného sektoru ovlivnit jeho rozvoj. Uvádí, že v současnosti se tato schopnost dramaticky snižuje. Ve zprávě hovoří o snižující se schopnosti lokálních vlád ovlivnit průběh procesů v urbánních oblastech zejména kvůli zastaralému systému správy. „Se zastaralými institucionálními a teritoriálními strukturami je veřejný zájem nedostatečně reprezentován a zůstává daleko za dynamikou aktérů soukromého sektoru.“

Světová banka zavádí v roce 1994 definici správy jako schopnost státu vykonávat moc skrze ekonomické, politické a sociální instituce a uvádí čtyři základní faktory dobré správy: spolehlivost, participaci obyvatel, předvídatelnost a transparentnost (otevřenost). Dostatečně dobrá a stabilní správa je participativní, orientovaná směrem ke konsensu, spolehlivá, transparentní, responzivní, efektivní, inkluzivní a klade důraz na dodržování práva. Jedná se o současný trend, který zdůrazňuje dobrou správu a kapacitu veřejné správy regulovat a konstituovat pravidla v území jako základní předpoklad udržitelného rozvoje. Rozvoj je třeba chápat dle amerického ekonoma Josepha Stignitze nikoli jen jako zvýšení HDP, ale především jako růst životního standardu; není pouze procesem akumulace kapitálu, jedná se zejména o významné organizační změny. Udržitelný rozvoj je chápán v rámci tří hlavních pilířů: ekologického, ekonomického i sociálního. K nim bývá stále častěji přidáván i institucionální nebo také kulturní pilíř.

Nyní vidíte 21 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Chytrá města
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie

O autorovi

Lucie Stejskalová

MgA. Lucie Stejskalová (*1982) je architektka. Vystudovala architekturu a teorii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, studuje doktorský program Urbanismus a  územní plánování (FA ČVUT). V Sekci strategií a politik na Institutu plánování a  rozvoje hl. m. Prahy (IPR) se podílí na přípravě Strategického plánu hl. m. Prahy. Více o městských stretegiích lze nalézt v její knize Myslet město (UMPRUM, 2014)
Stejskalová Lucie

Další články k tématu

Člověk a město v simulačních modelechuzamčeno

Město je dynamickým, otevřeným a spontánně se proměňujícím ekosystémem, jenž se reprodukuje nespočtem každodenních aktivit a interakcí svobodných...

Město skryté v mobiluuzamčeno

Mobily jsou čím dál chytřejší a vědí toho o nás víc, než si běžně připouštíme. Anonymní data získaná jejich prostřednictvím mohou být užitečná pro...

Města coby chytré organismyuzamčeno

Ačkoli dnes populární označení „smart cities“ bývá v prvé řadě používáno pro chytrá řešení při řízení měst, zpravidla podporovaná informačními...

Století měst

V roce 1900 žilo ve městech celého světa pouhých 220 milionů lidí. O padesát let později toto číslo vzrostlo na 746 milionů a dnes se pohybuje...

Internet věcí aneb Jak lavička přivolá záchranáře

S vývojem chytrých technologií se proměňují způsoby, jak komunikujeme s okolním světem. Žijeme v inteligentní domácnosti, pořizujeme si chytré...

SMARTNET, chytrá síť pro regulaci dopravy

Představme si, že by město regulovalo individuální dopravu na základě reálných informací o hladině hluku, znečištění ovzduší v oblasti a...

Doporučujeme

Mládě z umělé dělohy

Mládě z umělé dělohy audio

Jaroslav Petr  |  16. 11. 2020
Průlomový počin v oboru tkáňového inženýrství se podařil týmu Anthonyho Ataly z amerického Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. V...
Lithium, dar Země modernímu člověku

Lithium, dar Země modernímu člověku

Jan Rohovec, Tomáš Navrátil  |  2. 11. 2020
Nepozorovaně jsme přijali za své lehké notebooky, tenké mobilní telefony, drobnou elektroniku. Přestala nás udivovat možnost opakovaně nabíjet a...
Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Handrij Härtel  |  2. 11. 2020
V českém kontextu je České Švýcarsko jen jedno z několika skalních měst. V Evropě je to unikát. Ve světovém měřítku ho „zastiňují“ jiné oblasti....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné