Aktuální číslo:

2023/2

Téma měsíce:

Propojený svět

Chytrá správa chytrých měst

 |  4. 2. 2016
 |  Vesmír 95, 90, 2016/2
 |  Téma: Chytrá města

Město je chytré pouze tehdy, umí-li se učit a přizpůsobovat se novým podmínkám. K tomu je nezbytná dobře fungující správa, která komunikuje s občany a dovede chytrá řešení řídit a koordinovat. Česká republika má v tomto ohledu co dohánět.

Sociolog a matematik Ivan Tosics hovoří ve zprávě Evropské komise Cities of Tommorow o tom, že historicky je základní vlastností evropského města schopnost veřejného sektoru ovlivnit jeho rozvoj. Uvádí, že v současnosti se tato schopnost dramaticky snižuje. Ve zprávě hovoří o snižující se schopnosti lokálních vlád ovlivnit průběh procesů v urbánních oblastech zejména kvůli zastaralému systému správy. „Se zastaralými institucionálními a teritoriálními strukturami je veřejný zájem nedostatečně reprezentován a zůstává daleko za dynamikou aktérů soukromého sektoru.“

Světová banka zavádí v roce 1994 definici správy jako schopnost státu vykonávat moc skrze ekonomické, politické a sociální instituce a uvádí čtyři základní faktory dobré správy: spolehlivost, participaci obyvatel, předvídatelnost a transparentnost (otevřenost). Dostatečně dobrá a stabilní správa je participativní, orientovaná směrem ke konsensu, spolehlivá, transparentní, responzivní, efektivní, inkluzivní a klade důraz na dodržování práva. Jedná se o současný trend, který zdůrazňuje dobrou správu a kapacitu veřejné správy regulovat a konstituovat pravidla v území jako základní předpoklad udržitelného rozvoje. Rozvoj je třeba chápat dle amerického ekonoma Josepha Stignitze nikoli jen jako zvýšení HDP, ale především jako růst životního standardu; není pouze procesem akumulace kapitálu, jedná se zejména o významné organizační změny. Udržitelný rozvoj je chápán v rámci tří hlavních pilířů: ekologického, ekonomického i sociálního. K nim bývá stále častěji přidáván i institucionální nebo také kulturní pilíř.

Nyní vidíte 21 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Chytrá města
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie

O autorovi

Lucie Stejskalová

MgA. Lucie Stejskalová (*1982) je architektka. Vystudovala architekturu a teorii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, studuje doktorský program Urbanismus a  územní plánování (FA ČVUT). V Sekci strategií a politik na Institutu plánování a  rozvoje hl. m. Prahy (IPR) se podílí na přípravě Strategického plánu hl. m. Prahy. Více o městských stretegiích lze nalézt v její knize Myslet město (UMPRUM, 2014)
Stejskalová Lucie

Další články k tématu

SMARTNET, chytrá síť pro regulaci dopravy

Představme si, že by město regulovalo individuální dopravu na základě reálných informací o hladině hluku, znečištění ovzduší v oblasti a...

Člověk a město v simulačních modelechuzamčeno

Město je dynamickým, otevřeným a spontánně se proměňujícím ekosystémem, jenž se reprodukuje nespočtem každodenních aktivit a interakcí svobodných...

Město skryté v mobiluuzamčeno

Mobily jsou čím dál chytřejší a vědí toho o nás víc, než si běžně připouštíme. Anonymní data získaná jejich prostřednictvím mohou být užitečná pro...

Města coby chytré organismyuzamčeno

Ačkoli dnes populární označení „smart cities“ bývá v prvé řadě používáno pro chytrá řešení při řízení měst, zpravidla podporovaná informačními...

Století měst

V roce 1900 žilo ve městech celého světa pouhých 220 milionů lidí. O padesát let později toto číslo vzrostlo na 746 milionů a dnes se pohybuje...

Internet věcí aneb Jak lavička přivolá záchranáře

S vývojem chytrých technologií se proměňují způsoby, jak komunikujeme s okolním světem. Žijeme v inteligentní domácnosti, pořizujeme si chytré...

Doporučujeme

S rozumem v koncích?

S rozumem v koncích?

Přemysl Mácha, Michal Pavlásek  |  6. 2. 2023
Podle amerického sociobiologa Edwarda O. Wilsona „skutečný problém lidstva tkví v tom, že máme paleolitické emoce, středověké instituce a božské...
Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Petr Pyšek, Jan Pergl  |  6. 2. 2023
Kolonialismus je nejčastěji spojován s dobýváním nových území, drancováním přírodních zdrojů či zavlékáním nemocí. Patří k němu ale také masové...
Rébusy z pravěku

Rébusy z pravěku uzamčeno

Martin Oliva  |  6. 2. 2023
Byl čtvrtek 16. července 1987, když se pod radlicí těžkého buldozeru v čerstvé ornici objevil shluk kostí. Stalo se na místě, které je jen několik...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné