Bárta David

Autor pracuje v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.

Počet článků: 1

SMARTNET, chytrá síť pro regulaci dopravy

4. 3. 2016
Představme si, že by město regulovalo individuální dopravu na základě reálných informací o hladině hluku, znečištění ovzduší v oblasti a...