Stejskalová Lucie

MgA. Lucie Stejskalová (*1982) je architektka. Vystudovala architekturu a teorii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, studuje doktorský program Urbanismus a  územní plánování (FA ČVUT). V Sekci strategií a politik na Institutu plánování a  rozvoje hl. m. Prahy (IPR) se podílí na přípravě Strategického plánu hl. m. Prahy. Více o městských stretegiích lze nalézt v její knize Myslet město (UMPRUM, 2014)

Počet článků: 1

Chytrá správa chytrých městuzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 90, 2016/2
Město je chytré pouze tehdy, umí-li se učit a přizpůsobovat se novým podmínkám. K tomu je nezbytná dobře fungující správa, která komunikuje s...