Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Nanotechnologie

Mikroskopie s pomalými elektrony a grafen

Mikroskopie s pomalými elektrony a grafen

Luděk Frank | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 216, 2011/4

Vše začalo počátkem r. 2008, kdy prof. H.-W. Fink pozval Ivanu Müllerovou a mne na Univerzitu v Curychu, abychom přednesli příspěvek o rastrovací...

Peníze nejsou všechno

Milan Orlita | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 217, 2011/4

I ten, kdo se o novinky moderní fyziky zajímá jen velmi okrajově, patrně nemohl minulý podzim přehlédnout intenzivní medializaci grafenu, nového...

Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?

Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?

Jan Topinka | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 212, 2011/4

Co jsou nanomateriály? Nanomateriály nazýváme souhrnně objekty různých tvarů (kulovité, trubkovité, vlákna) a chemického složení (uhlík, kovy,...

Skončil věk „nanotechnologické“ nevinnosti?

Skončil věk „nanotechnologické“ nevinnosti?

Petr Klusoň | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 286, 2010/5

Když příroda, proč ne my? William Blake (1757–1827) se ve své lyrické vizi neobracel k nebesům, aby utichl úžasem nad prostorovou i časovou...

Nanočástice rozkládají bojové chemické látky

Nanočástice rozkládají bojové chemické látky

Václav Štengl, František Opluštil | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 296, 2010/5

Ti, kteří chodili do školy před rokem 1989, si jistě pamatují cvičení civilní obrany, při němž si na povel „chemický poplach!“ nasazovali na...

Nové funkční nanostruktury s požadovanými vlastnostmi

Nové funkční nanostruktury s požadovanými vlastnostmi

Pavla Čapková | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 295, 2010/5

Cílené manipulace s materiály na molekulární a atomární úrovni pomáhají vytvářet nové funkční nanostruktury, které mají bohaté praktické využití....

Nanotuby

Martin Kalbáč, Ladislav Kavan, Markéta Zukalová | 4. 12. 2008 | Vesmír 87, 846, 2008/12

Uhlík a jeho sloučeniny jsou základním stavebním kamenem živé přírody, proto je tento prvek středem zájmu v řadě vědních oborů. Samotný uhlík je...

Tričko z piezoelektrických nanovláken

Jiří Patočka | 8. 5. 2008 | Vesmír 87, 280, 2008/5

Nanotechnologie si nezadržitelně razí cestu do našeho života. Nanovlákna využitelná v textilním průmyslu pro přípravu speciálních tkanin již byla...

Bakteriální pohon nanorobotů

Jiří Patočka | 10. 4. 2008 | Vesmír 87, 214, 2008/4

Důležitou součástí nanotechnologií je vyřešit pohon nanorobotů, tak aby se mohly cíleně pohybovat z místa na místo. Zajímavou možnost ověřili...

Rádio z uhlíkové nanotrubice

Petr Holzhauser | 10. 4. 2008 | Vesmír 87, 241, 2008/4

V jedné příručce pro radioamatéry z roku 1963 jsem našel nákres primitivního rozhlasového přijímače bez napájecího zdroje (krystalky), který...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné