Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Otevření špičkového centra výzkumu a inovací v Liberci

4. 10. 2012
 |  Vesmír 91, 587, 2012/10
komerční prezentace

Technická univerzita v Liberci, kolébka aplikací nanotechnologií v České republice, slavnostně otevírá 10. října impozantní budovu nového Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). Zaměření ústavu je výrazně mezioborové. Jeho posláním je další zásadní prohloubení spolupráce univerzity s průmyslem na regionální i mezinárodní úrovni. Technická univerzita v Liberci již dnes přibližně 40 % svých nákladů pokrývá ze společných projektů se soukromými firmami, což je v českých podmínkách výjimečný výsledek. Dva výzkumné programy – Materiálový výzkum a Konkurenceschopné strojírenství – nabízejí novým i stávajícím partnerům z průmyslu výzkumné a vývojové služby na nejvyšší světové úrovni.

Tradičně nanovlákna a jejich aplikace

Univerzita je ve vědecké veřejnosti spojována především s průmyslovou technologií výroby nanovláken, úspěšně komercionalizovanou firmou Elmarco pod názvem NanospiderTM. V základním výzkumu probíhá studium fyziky procesů spojených s tvorbou nanomateriálů a popisem fyzikálních principů elektrostatického zvlákňování. Znalost jejich fyzikální podstaty, důležitých proměnných a jejich vlivu je nezbytná k řízení procesů přípravy a vlastností připravovaných materiálů. Jsou vyvíjeny technologie přípravy nanovláken a nanopovrchů a jejich varianty, nanovlákna jsou vytvářena z různých typů organických a anorganických polymerů ve formě roztoků a tavenin. V oblasti nanopovrchů jsou studovány procesy jejich tvorby z diamantu, uhlíku, kovů a dalších hmot v závislosti na metodice jejich přípravy a procesních parametrech.

Na základě výsledků základního výzkumu budou konstruovány prototypy a laboratorní funkční modely strojního zařízení a vytvářeny podklady pro stavbu provozních linek nebo jejich součástí. Příkladem modifikací základní technologie vytváření plošných nanovlákenných útvarů, které jsou vyvíjeny, jsou části výrobních linek pro výrobu lineárních a trojrozměrných nanovlákenných útvarů. Na řešení se v největší míře podílejí pracovníci ve výzkumném programu Konkurenceschopné strojírenství.

Aplikace nanomateriálů jsou vyvíjeny zejména v následujících hlavních směrech: nanovlákna pro filtrace plynů a kapalin, zvukově absorpční materiály, kryty ran a další zdravotnické materiály. Dále materiály pro sanační procesy, tkáňové inženýrství a kompozity či nanopovrchy a nanovlákenné materiály pro implantáty a tkáňové inženýrství. Dalším směrem vývoje jsou také nanočástice pro čištění odpadních vod či funkční nanopovrchy pro fotokatalytickou sterilizaci a čističky.

Moderní strojírenské technologie

V oblasti konkurenceschopného strojírenství bude ústav dlouhodobě podporovat vývojové aktivity průmyslových subjektů v přilehlých regionech, jednak zaměřených na vývoj a výrobu strojů, zařízení a dopravních prostředků a jednak na uplatnění nových technologií a technologických postupů k zajištění vyššího stupně inovace průmyslové výroby. Laboratorní pracoviště budou zaměřena na zavádění pokročilých technologií do vývoje výrobních strojů, zařízení, mobilních prostředků a technologických celků k zajištění zpracovatelnosti materiálů, výroby komponentů a finálních výrobků při vysokých pracovních rychlostech, vyšší spolehlivosti a nízkých provozních nákladech. Důraz bude kladen na snížení energetické náročnosti výroby a ekologické zátěže.

Výzkum a vývoj ústavu se zaměřuje především do oblastí zpracovatelského a automobilového průmyslu s velkým aplikačním potenciálem s důrazem na zjišťování potřeb podniků v daném průmyslovém oboru. Prioritní se stává otázka bezpečnosti strojírenských konstrukcí a v neposlední řadě také výzkum a vývoj pohonných jednotek strojů a mobilních prostředků. Výstupy jsou plánované s ohledem na potřeby aplikační sféry a na stávající partnerství s průmyslovými podniky. Dnes jsou zaměřeny zejména do oblastí mechatroniky, robotizace, řízení a využití umělé inteligence, bezpečnosti při práci a provozu strojů a zařízení, zvyšování životnosti strojů a zařízení, nových výrobních postupů a technologií, nových pohonných systémů a jednotek pro mobilní i stacionární zařízení atd.

Pracovní týmy ústavu jsou složeny ze špičkových odborníků s vědeckou erudicí i zkušenostmi z výrobní praxe. Ve spojení se skvělou infrastrukturou ústavu vybaveného nejnovějšími (často unikátními) přístroji a technologiemi se toto nové pracoviště stává významným hráčem ve zvyšování konkurenceschopnosti naší ekonomiky.

Studentská 1402/2, Liberec 1, 461 17

telefon: +420 485 353 006 

GSM: +420 725 836 913

e-mail: cxi@tul.cz

http://cxi.tul.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Nanotechnologie

Doporučujeme

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Ondřej Vrtiška  |  12. 10. 2018
Co nám studium zaniklých civilizací může říct o té naší? I tomu se bude věnovat přednáška Učené společnosti ČR, kterou v úterý 16. října přednese...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné