Nanotechnologie

K čemu jsou dobré nanodiamanty?

Jiří Patočka | 3. 11. 2011 | Vesmír 90, 614, 2011/11

Diamantový náhrdelník z nich nevyrobíte. Na to jsou příliš malé. Co do velikosti (5–100 nm) jsou srovnatelné s malými viry. Mají však mnoho...

Nanotechnologie

Nanotechnologie komerce

3. 11. 2011 | Vesmír 90, 645, 2011/11

Využíváme plazmové technologie přípravy nanomateriálů. Na obrázku: magnetronový plazmový výboj pro vytváření nanovrstev a různých typů...

Fenomén grafen

Bedřich Velický | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 191, 2011/4

Zeptáme-li se Googla na kombinaci „graphene Nobel“, dostaneme přibližně 250 000 odpovědí. Tolikrát nějaká variace na naše motto přivedla dalšího...

Nanodiamant

Nanodiamant

Miloš Nesládek, Vladimíra Petráková | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 214, 2011/4

Fluorescenční značky (markery) jsou nepostradatelným nástrojem v biologii a medicíně pro zobrazování buněk. Obvykle se používají k navázání na...

Mikroskopie s pomalými elektrony a grafen

Mikroskopie s pomalými elektrony a grafen

Luděk Frank | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 216, 2011/4

Vše začalo počátkem r. 2008, kdy prof. H.-W. Fink pozval Ivanu Müllerovou a mne na Univerzitu v Curychu, abychom přednesli příspěvek o rastrovací...

Peníze nejsou všechno

Milan Orlita | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 217, 2011/4

I ten, kdo se o novinky moderní fyziky zajímá jen velmi okrajově, patrně nemohl minulý podzim přehlédnout intenzivní medializaci grafenu, nového...

Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?

Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?

Jan Topinka | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 212, 2011/4

Co jsou nanomateriály? Nanomateriály nazýváme souhrnně objekty různých tvarů (kulovité, trubkovité, vlákna) a chemického složení (uhlík, kovy,...

Skončil věk „nanotechnologické“ nevinnosti?

Skončil věk „nanotechnologické“ nevinnosti?

Petr Klusoň | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 286, 2010/5

Když příroda, proč ne my? William Blake (1757–1827) se ve své lyrické vizi neobracel k nebesům, aby utichl úžasem nad prostorovou i časovou...

Nanočástice rozkládají bojové chemické látky

Nanočástice rozkládají bojové chemické látky

Václav Štengl, František Opluštil | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 296, 2010/5

Ti, kteří chodili do školy před rokem 1989, si jistě pamatují cvičení civilní obrany, při němž si na povel „chemický poplach!“ nasazovali na...

Nové funkční nanostruktury s požadovanými vlastnostmi

Nové funkční nanostruktury s požadovanými vlastnostmi

Pavla Čapková | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 295, 2010/5

Cílené manipulace s materiály na molekulární a atomární úrovni pomáhají vytvářet nové funkční nanostruktury, které mají bohaté praktické využití....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné