Jaderná fyzika

Recyklace vyhořelého jaderného paliva

Ivan Boháček | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 198, 2024/4

Jaderná energetika má v řadě států významnou roli při dekarbonizaci energetiky. Nepřekvapuje tedy, že se investuje do technologií souvisejících s...

Radomír Pánek v čele konsorcia EUROfusion

Radomír Pánek v čele konsorcia EUROfusion

Ondřej Vrtiška | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 70, 2024/2

Ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR Radomír Pánek byl v prosinci 2023 zvolen předsedou valného shromáždění konsorcia EUROfusion, které koordinuje...

Divočáci v roli svědků

Divočáci v roli svědků

Ivan Boháček | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 543, 2023/10

Radioaktivní cesium straší veřejnost hlavně v souvislosti s dosud nejvážnější katastrofou jaderné elektrárny způsobenou nekompetentním vedením,...

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022 uzamčeno

Vladimír Wagner | 11. 7. 2022 | Vesmír 101, 461, 2022/7

Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...

Projekt GEOBARR

Projekt GEOBARR komerce

Bezpečné ukládání vyhořelého jaderného paliva je důležitou podmínkou efektivního využití jaderné energie jako jedné z možností zajištění...

Než se satelit vynese na oběžnou dráhu

Než se satelit vynese na oběžnou dráhu komerce

Michaela Rabochová, Lukáš Procházka | 11. 7. 2022 | Vesmír 101, 486, 2022/7

Okna vesmíru dokořán, jak praví název stejnojmenné knihy Jiřího Grygara, se otevírají stále širším možnostem. Komercionalizace letů do vesmíru,...

HeFASTo

Petr Vácha | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 640, 2021/10

Ambiciózní projekt inovativního jaderného reaktoru budoucnosti, který by mohl být odpovědí na nové podmínky v energetice, nástup elektromobility...

Film a kniha o Černobylu

Vladimír Wagner | 6. 4. 2020 | Vesmír 99, 244, 2020/4

Serhii Plokhy obdržel za knihu o Černobylu roku 2018 knihy cenu Baillie Gifforda za nejlepší anglicky psanou literaturu faktu.

Největší přírodovědecký objev 1939…

Ondřej Vrtiška | 3. 2. 2020 | Vesmír 99, 119, 2020/2

1940: …uvážíme-li všecky jeho možné důsledky – bylo jistě rozštěpení uranu v baryum a krypton. Už před několika lety se při ozařování uranu...

O boření domečků

Jiří Chýla | 3. 6. 2019 | Vesmír 98, 325, 2019/6

Ad Vesmír 98, 193, 2019/4 Pavel Balek položil zajímavou otázku týkající se beta-rozpadu neutronu, na niž odpověděl Vladimír Wagner. Rád bych...