Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Procházka Lukáš

Bc. Lukáš Procházka absolvoval Fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studia pracoval jako projektový manažer ve firmě WAVIN Ekoplastik, s. r. o. Nyní pracuje jako vědecko-výzkumný pracovník v oblasti kvalifikace komponent pro jaderné elektrárny, konkrétně se věnuje radiačnímu testování v Gama ozařovně Malý kobalt a simulování nejtěžších projektových havárií – havárií typu LOCA v laboratoři stejného jména.

Počet článků: 1

Než se satelit vynese na oběžnou dráhukomerce

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 486, 2022/7
Okna vesmíru dokořán, jak praví název stejnojmenné knihy Jiřího Grygara, se otevírají stále širším možnostem. Komercionalizace letů do vesmíru,...