Matfyz_pivo

Fyzika

Oxlade Ch., Stockley C., Wernheim J.: Fyzika, Ilustrovaný přehled

Jaroslav Kusala | 5. 5. 1995 | Vesmír 74, 287, 1995/5

PARODIE NA FYZIKÁLNÍ UČEBNÍ TEXT Můj kolega - dějepisec je muž širokého rozhledu. Mimo jiné se vyzná i v základních fyzikálních oborech, své...

Podporuje elektromagnetické pole růst?

5. 4. 1995 | Vesmír 74, 210, 1995/4

Zatímco se někteří lidé obávají, že elektromagnetické záření z elektrického vedení může působit rakovinu, badatelé Michiganské techniky ukazují, že...

Encyklopedie v černé díře

5. 4. 1995 | Vesmír 74, 210, 1995/4

Teoretiky poprvé napadla otázka, co se stane s informacemi v encyklopedii, která by byla vržena do černé díry, krátce poté, co Stephen Hawking...

Manipulace s atomy a elektrony

Čestmír Jech | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 549, 1994/10

Mikrotechnologické postupy se podařilo propracovat do té míry, že dovolují provádět manipulace dokonce i s jednotlivými atomy a vytvářet tak...

Skvid na 112 K

Ivan Boháček | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 594, 1994/10

Materiály typu YBCO (yttrium, barium, měď a kyslík) mohou být supravodivé při teplotách kolem 90 K. Materiály založené na rtuti mohou být...

Osudy vody z Marsu

Ivan Boháček | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 594, 1994/10

Na utváření povrchu Marsu se před 3,5 miliardy let podílela voda. L. L. Watson a jeho kolegové analyzovali poměr deuteria a vodíku ve vodě...

Orbitální chaos v New Jersey

Ladislav Křivský | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 484, 1994/9

Dovolte mi přičinit poznámky k Vašemu textu, a to k partii o sluneční aktivitě, kosmickém záření, izotopech v letokruzích a k Milankovičovýn cyklům...

Geometrie, fyzika a Václav Hlavatý

Jan Novotný | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 449, 1994/8

V chronologickém přehledu fyzikálních teorií, které si zaslouží označení „skvostné“ (superb), uvádí Roger Penrose na prvním místě eukleidovskou...

Greifswald sídlem chystaného reaktoru ITER?

Ivan Boháček | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 474, 1994/8

Společnost Maxe Plancka odsouhlasila založení pobočky Ústavu pro fyziku plazmatu v Greiswaldu. Druhá generace stellátoru Wendelstein 7-X se nebude...

Modrá dioda, superparamagnetika a ozonová vrstva Země, „předcyklování“ nahradí recyklování

Ivan Boháček | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 414, 1994/7

Z 2 200 prací přednesených na jarním zasedání americké Společnosti pro výzkum materiálů (4.–8. 4.1994 v San Francisku) nám Science nabízí 3...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné