Aktuální číslo:

2019/2

Téma měsíce:

Barvy

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT

8. 5. 2008
 |  Vesmír 87, 330, 2008/5
komerční prezentace

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze je vědecko-pedagogickým pracovištěm ČVUT se zaměřením na fyziku mikrosvěta a její aplikace. Od svého vzniku je koncipován jako experimentální základna ČVUT především pro výzkum v částicové a jaderné fyzice, který je realizován převážně v mezinárodních experimentech. Jeho program vychází z nosných vědeckých projektů řešených pracovníky ČVUT v mezinárodních ústavech, v nichž je Česká republika členskou zemí. V instrumentálním a aplikačním směru se ÚTEF zaměřuje na vývoj měřicích metod a technik pro potřeby nových technologií.

Částicová fyzika

V oblasti částicové fyziky jsou aktivity vázány především na smluvní spolupráci v rámci projektu ATLAS na LHC v CERN. Závazky ÚTEF vůči experimentu se vztahují ke třem hlavním projektům. Prvním projektem je fyzikální a technické řešení masivního neutronového stínění v dopředné oblasti experimentu ATLAS a koordinace jeho výroby v českých podnicích. Druhým projektem je podíl na stavbě SCT (Semiconductor Tracker) části vnitřního detektoru experimentu ATLAS. Třetí projekt spadá do oblasti teoretické fyziky a zabývá se studiem procesu produkce páru kvarků top-antitop.

Subatomová a astročásticová fyzika

Pracovní skupina zabývající se jadernou fyzikou a jadernou spektroskopií se v současné době zaměřuje na studium struktury atomových jader a výzkum vlastností středně těžkých deformovaných atomových jader. Mezi řešené projekty patří například spektroskopie štěpných fragmentů ve spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně nebo pozorování jaderných přechodů vyvolaných laserovým plazmatem na zařízení PALS (Prague Asterix Laser System).

V oboru neutrinové fyziky je ÚTEF zapojen do mezinárodní spolupráce při stavbě experimentů určených ke studiu dvojitého rozpadu beta NEMO a TGV. Podstatným přínosem skupiny ÚTEF je kromě významných fyzikálních výsledků rovněž zajištění výroby antiradonového systému, který byl z ČR do podzemní laboratoře již dodán a úspěšně tam pracuje.

Do astrofyzikální problematiky řešené na ÚTEF spadají dva projekty: experiment Picasso zaměřený na detekci neutralina jako kandidáta na temnou hmotu ve vesmíru a experiment ALTA/NALTA – měření spršek kosmického záření pomocí globální sítě pozemních detekčních stanic kosmického záření a s ním související projekt sítě CZELTA (CZEch Large-area Time Coincidence Array). První detekční stanici se podařilo pracovníkům ÚTEF vybudovat v součinnosti s kanadskou univerzitou v Albertě a Slezskou univerzitou v Opavě již v roce 2004, další čtyři v různých místech České republiky následovaly v dalších letech.

Aplikovaná experimentální fyzika

Nedílnou součástí vědeckého programu ÚTEF jsou aplikace experimentálních metod a postupů vyvinutých v rámci základního výzkumu na poli fyziky mikrosvěta. V tomto směru jde především o užitou spektrometrii záření alfa, rentgenového záření a detekci neutronů, konkrétně především o výzkum a vývoj polovodičových detektorů ionizujícího záření pro polohově citlivou detekci jednotlivých kvant ionizujícího záření a následně pro zobrazování pomocí ionizujícího záření.

Zahraniční spolupráce

Významnou stránkou vědecké činnosti ÚTEF je rozsáhlá spolupráce ústavu jak se zahraničními institucemi, tak s domácími pracovišti. Probíhá aktivní spolupráce s univerzitami v Albertě, Montrealu, Cambridgi, Erlangenu, Freiburgu, Glasgowě, Sundsvallu, Jeruzalémě, Canterbury v Chrischurch na Novém Zélandu a s ústavy jako NIKHEF, CERN, ESRF a ILL. Z domácích pracovišť uveďme fakulty ČVUT, MFF UK a řadu ústavů AV ČR (ÚTAM, ÚJF, FZÚ, ÚACH, ÚOCHB).

Pedagogická činnost ÚTEF

Hlavní částí současné pedagogické činnosti ÚTEF je vědecká výchova studentů, diplomantů a doktorandů pod vedením školitelů z ÚTEF. Velmi úspěšná je i série přednášek pro seniory v rámci Univerzity třetího věku na ČVUT. Důležitou složkou vědeckého a pedagogického života ÚTEF jsou pravidelné semináře, které se staly místem setkávání pracovníků ústavu s kolegy z vysokoškolských a výzkumných pracovišť, a to i zahraničních.

KONTAKTY:

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

Horská 3a/22, 128 00 Praha 2

Tel: (+420) 22435 9290

Fax: (+420) 22435 9392

www.utef.cvut.cz

E-mail: utef@utef.cvut.cz

VEDENÍ ÚSTAVU:

Ředitel: Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.

Zástupce ředitele: Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

Tajemník ústavu: Ing. Čestmír Kuča

Vědecký tajemník: Doc. Ing. Carlos Granja, Ph.D.

Dovolujeme si Vás pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚTEF

13. května 2008 v budově ÚTEF, Horská 3a/22, Praha 2 – Albertov

Program:

Prohlídka laboratoří – po celý den (9.00 – 17.00)

Prezentace činnosti ÚTEF – 10.30, 14.30

Nabízíme:

Studentské práce – diplomové, doktorské, výzkumné, ročníkové Pracovní příležitosti: softwarový inženýr, elektronik

Více na www.utef.cvut.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika

Doporučujeme

Lov kýchajících demokratů

Lov kýchajících demokratů uzamčeno

Tomáš Grim  |  4. 2. 2019
Spatřit loveckou akci volně žijících predátorů je svátek. A být jejím svědkem od úplného začátku po úplný konec, z bezprostřední blízkosti, s...
(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb

(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb uzamčeno

Zuzana Musilová  |  4. 2. 2019
Je velmi obtížné vžít se do světa hlubokomořské ryby. Žijete ve zdánlivě nekonečném trojrozměrném oceánu, kam neproniká téměř žádné světlo a kde...
Optická pinzeta a světelný záblesk

Optická pinzeta a světelný záblesk

Hana Turčičová  |  4. 2. 2019
Nobelova cena za optickou pinzetu a za triky, jak zvýšit výkon a nezničit aktivní prostředí laseru.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné