Analytická chemie

Jak trousíme často i důvěrné informace

Jak trousíme často i důvěrné informace uzamčeno

Ulrika Malá, Štěpán Urban | 8. 7. 2024 | Vesmír 103, 396, 2024/7

Tělo průměrného člověka emituje do okolního prostředí skrz pokožku více než milion bilionů (1018) molekul lidského pachu za minutu. Po přepočtu na...

Diagnóza z kapky krve

Diagnóza z kapky krve

Eva Bobůrková | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 476, 2023/9

Aktuálně: Michal Holčapek spolu s kolegy získal Cenu Neuron 2023 za propojení vědy a byznysu. Jeho metoda včasné diagnostiky rakoviny slinivky...

Siderofory a mikrobiální patogeny

Siderofory a mikrobiální patogeny

Martin Hrubý | 6. 12. 2021 | Vesmír 100, 764, 2021/12

Bakterie a některé jiné organismy si evolučně vyvinuly mechanismus získávání železa, které je kriticky důležitým prvkem pro jejich růst, ze svého...

Epitachoforéza

Epitachoforéza komerce

Ivona Voráčová | 1. 6. 2020 | Vesmír 99, 355, 2020/6

Analytická chemie je obor zabývající se rozborem vzorků ze všech představitelných oborů lidské činnosti. Analýzou chceme zjistit, co a v jakém...

NMR aerosolomika

NMR aerosolomika komerce

Štěpán Horník | 4. 5. 2020 | Vesmír 99, 295, 2020/5

Aerosol je heterogenní směs jemných pevných nebo kapalných částic rozptýlených v plynu. Pokud mluvíme o atmosférickém aerosolu, je oním plynem...