JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Archeologie

Amazonská archeologie

Amazonská archeologie

Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 613, 2023/11

Lidé do Amazonie přišli nejpozději před dvanácti tisíci lety. Stopy po jejich působení jsou z velké části skryty pod hustou vegetací. Autoři...

Starořímské fotonické krystaly

Starořímské fotonické krystaly

Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 613, 2023/11

Dva tisíce let ležely střepy starořímských skleněných nádob v prachu a suti. Po tu dobu na ně působily okolní minerály spolu s kolísáním pH,...

Zapomenutá  posvátná místa  v české krajině

Zapomenutá posvátná místa v české krajině uzamčeno

Jan Turek, Petr Krištuf | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 636, 2023/11

Eneolitické dlouhé mohyly představují nejstarší pohřební monumenty v Evropě. Jsou o 1000 a více let starší než egyptské pyramidy a představují...

Svědectví o „době dřevěné“

Svědectví o „době dřevěné“

Ondřej Vrtiška | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 542, 2023/10

„Tento nález mění způsob, jakým přemýšlím o našich raných předcích. Zapomeňte na ‚dobu kamennou‘. Podívejte se, co tito lidé dokázali: využili...

Stopování pravěké zvěře

Stopování pravěké zvěře

Jaroslav Petr | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 544, 2023/10

Pohoří Doro! nawas v Namibské poušti je chudé na vegetaci, ale protože se tu nachází řada trvalých vodních zdrojů, má překvapivě pestrou faunu....

Dřevěný kyj – nejstarší zbraň, nebo mýtus?

Dřevěný kyj – nejstarší zbraň, nebo mýtus? uzamčeno

Václav Hrnčíř | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 596, 2023/10

Dřevěný kyj je obecně považován za jednu z hlavních zbraní pravěkých lidí. Existují nicméně dva důvody, proč tomu tak být nemuselo. Zaprvé,...

Příběh chudého příbuzného

Příběh chudého příbuzného

Jan Robovský, Lenka Kovačiková, Lubomír Peške | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 600, 2023/10

Domestikací koně a osla jsme získali užitečné pomocníky, kteří nás provázejí už cca 5–6 tisíc let. Oba tito lichokopytníci mají společné...

Čtení pravěké keramiky: výzdoba, vzor, symbol

Čtení pravěké keramiky: výzdoba, vzor, symbol uzamčeno

Jan Turek | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 491, 2023/9

Výzdoba keramiky je vcelku běžným projevem dávných kultur, který napomáhá archeologům nádoby stylově a chronologicky zařadit. Jde ale jen o...

Tajemní vikingové ožívají

Tajemní vikingové ožívají uzamčeno

Martin Gojda | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 522, 2023/9

Normané, Dánové či Varjagové, tak nazývali doboví kronikáři skandinávské vikingy, jejichž vliv na vývoj raně středověké Evropy nepřestává zajímat...

Nechtíc vyrobené „nástroje“

Nechtíc vyrobené „nástroje“

Jaroslav Petr | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 367, 2023/7

První kamenné nástroje se objevily před 3,3 milionu let. Naši dávní předci je cíleně vyráběli tak, že udeřili kamenem o kámen a následně použili...