Archeologie

Mor selektoval lidské geny

Mor selektoval lidské geny

Ondřej Vrtiška | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 661, 2022/11

Epidemii moru z let 1346 až 1350 podlehlo v Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe 30 až 50 % tehdejší populace. Pozdější epidemie už měly...

Eneolitická mohyla pod Řípem

Eneolitická mohyla pod Řípem

Ondřej Vrtiška | 5. 9. 2022 | Vesmír 101, 517, 2022/9

V rámci projektu zkoumajícího rituální krajinu pod Řípem (Vesmír 99, 515, 2020/9) archeologové odkryli u obce Račiněves tzv. dlouhou mohylu...

Pravěké kořeny evropské identity

Pravěké kořeny evropské identity uzamčeno

Jan Turek | 5. 9. 2022 | Vesmír 101, 528, 2022/9

Pohled na dávnou minulost naší evropské identity se může mnohým z nás zdát samozřejmý a mnohdy ani nedokážeme přesně pojmenovat hlavní rysy našeho...

Prožijte léto s archeology

Ondřej Vrtiška | 11. 7. 2022 | Vesmír 101, 420, 2022/7

Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně opět zastřešily projekt Archeologické léto, na kterém se vedle nich podílejí i desítky muzeí a dalších...

Kolaps neolitické civilizace na Ukrajině

Kolaps neolitické civilizace na Ukrajině uzamčeno

Jan Turek | 11. 7. 2022 | Vesmír 101, 470, 2022/7

Před šesti tisíci lety se mezi Dněstrem a Dněprem na území dnešní Ukrajiny zrodila jedna z nejstarších civilizací pravěké Evropy. Dnes odkrýváme...

Rejdiště pravěkých „šílenců“

Rejdiště pravěkých „šílenců“ uzamčeno

Martin Oliva | 11. 7. 2022 | Vesmír 101, 494, 2022/7

Tajemno a nepochopitelno vždy lákaly. Do povědomí se zapsaly egyptské pyramidy, sochy na Velikonočním ostrově, umělé ostrovy na Ponape v Tichomoří...

Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...

Jak se tisknou domy

Jak se tisknou domy uzamčeno

David Škaroupka | 2. 5. 2022 | Vesmír 101, 302, 2022/5

Svět zažívá vlnu fascinace 3D tiskem. Nadšenci sní o možnostech, které nám tyto technologie nabízejí, a vyhlížejí den, kdy si vytiskneme...

Karahan tepe aneb Není jen Göbekli tepe

Karahan tepe aneb Není jen Göbekli tepe uzamčeno

Jaroslav Řídký | 2. 5. 2022 | Vesmír 101, 330, 2022/5

Impresivní stavby, které už od 10. tisíciletí př. Kr. budovaly dávné společnosti mezi horními toky řek Eufrat a Tigris, dlouhodobě podněcují...

Dokážeme řádně vytěžit relikty pravěké těžby?

Dokážeme řádně vytěžit relikty pravěké těžby? uzamčeno

Jan Fišer | 4. 4. 2022 | Vesmír 101, 240, 2022/4

V prostoru současné těžební krajiny hnědého uhlí dolu Nástup Tušimice se nachází vzácná památka – relikty pravěkého dobývání tušimických křemenců.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné