Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Přírodní a humanitní vědy - dva světy

Seznam článků v seriálu - Počet: 4

1. díl

Přírodní a humanitní vědy: dva světy?
Cyril Höschl  |  5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 487, 1999/9

Jestliže dnes někdo hovoří o dualitě, o protikladu anebo o propasti mezi přírodními (exaktními) vědami a vědami humanitními, pak je třeba pokusit se...
 
2. díl

Přírodní a humanitní vědy: dva světy?
Jan Slavík  |  5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 683, 1999/12

Hlavní myšlenková linie Höschlova textu se na první pohled zdá být dost jasná. Dala by se shrnout asi takto: Mezi přírodními a humanitními vědeckými...
 
3. díl

Poučení z krizového vývoje společenských věd
Tomáš Grim  |  5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 524, 2000/9

Proč se zabývat knihou bezmála deset let starou? Adapted Mind sice není úplná novinka, ale vzhledem k obecnosti povědomí o evolučním přístupu ke...
 
4. díl

Ad Poučení z krizového vývoje společenských věd
Hana Librová  |  5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 613, 2000/11

Je mi líto, že se pro nedostatek času nedostanu k obsáhlejší reakci. Jen krátce se chci vrátit ke zmínce, podle níž jsem v nějaké diskusi vyslovila...