i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Vodík: 74 % viditelného vesmíru

 |  5. 12. 2022
 |  Vesmír 101, 742, 2022/12
 |  Téma: Vodík

Téměř tři čtvrtiny (74 %) veškeré viditelné hmoty ve vesmíru tvoří vodík.1) S trochou nadsázky by se tudíž dalo říci, že historie vesmíru je historií vodíku. V astronomii to v jistém smyslu platí – když mluvíme o ionizovaném prostředí, máme na mysli primárně ionizaci vodíku, molekulární prostředí znamená prostředí, kde existuje vodík v molekulární formě. Proto se na vodík ve vesmíru podívejme důkladněji. Začněme tím, jak vodík vlastně vznikl…

Podle všeobecně uznávané teorie vznikl vodík díky velkému třesku. Vesmír byl po svém vzniku velmi horký, expanzí se ale rychle ochlazoval. Z obvyklých částic se v něm nejdřív objevily ty těžší, tedy protony (jádra vodíku) a neutrony, o něco později lehké částice – elektrony. Při dalším poklesu teploty se protony a neutrony začaly spojovat do těžších jader a vznikalo helium, později také lithium. Tato tvorba trvala přibližně dvacet minut, pak se vesmír ochladil natolik, že další nukleosyntéza už probíhat nemohla.

„Přestože vodíku ve vesmíru ubývá, nikdy nezmizí úplně.“

Výsledkem této primordiální nukleosyntézy je relativní zastoupení vodíku, včetně jeho izotopu deuteria (75 %), helia (25 %) a lithia v hmotě, ze které se později začaly tvořit hvězdy a galaxie. Měření množství těchto prvků je důležitým testem teorie velkého třesku – existence vesmírného objektu, třeba hvězdy hlavní posloupnosti, s výrazně nižším obsahem helia, než je oněch 25 % předvídaných velkým třeskem, by nám způsobila určité problémy. Zatím jsme takový objekt nenašli.

Ale vraťme se k expandujícímu vesmíru. Ačkoli už nemohly probíhat jaderné reakce, teplota vesmíru byla stále ještě vysoká a vodík existoval ve formě plazmatu. Teprve 380 000 let po velkém třesku teplota vesmíru poklesla natolik, že mohly vzniknout atomy vodíku. Této éře se říká epocha rekombinace, což je z hlediska časového vývoje pojem nesprávný, protože atomy vodíku doposud nikdy neexistovaly, takže nemohly re-kombinovat. Fyzikální názvosloví ale vzniklo podle poměrů na Zemi, kde panují trošku jiné podmínky než v raném vesmíru (k rekombinaci plazmatu dochází např. při vypnutí zářivky nebo v tokamaku).

Rekombinací začala doba temna (na tento název jsme přišli nezávisle na Aloisi Jiráskovi a s lepším fyzikálním zdůvodněním). Vesmír byl tvořen neutrálním atomárním vodíkem (s příměsí helia) a v optické oblasti v něm nezářilo nic, protože nebylo, co by svítit mohlo. Postupně, nevíme přesně jak ani jak rychle, vznikly z všudypřítomného atomárního vodíku první hvězdy a první galaxie. K dnešnímu datu (18. 10. 2022) je nejstarší známou galaxií GN-z11 s rudým posuvem 11,09, tedy z doby asi 410 milionů let po velkém třesku. Existují prozatím nepotvrzená pozorování dvou galaxií s rudým posuvem 13 a jedné s rudým posuvem přes 16; té odpovídá stáří vesmíru něco přes 200 milionů let. Doba temna tedy skončila nejpozději 400 milionů let po velkém třesku, a možná jen 200 milionů nebo méně.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Vodík
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Astronomie a kosmologie

O autorech

Soňa Ehlerová

Jan Palouš

Další články k tématu

Budoucnost vodíkuuzamčeno

Vodík není ani tak primární zdroj, jako spíše nosič energie umožňující její transport a skladování. Je také významnou surovinou řady průmyslových...

Nanočástice na míru

S jiskrovým výbojem se v běžné praxi setkáváme např. v benzinovém motoru automobilu při zapalování palivové směsi ve válci nebo v kuchyňských...

Bude vodík všude?uzamčeno

V současné době procházíme velkou změnou od energetiky založené dominantně na spalování fosilních paliv k využití metod energeticky efektivnějších...

Nejnovější výzkumy o vodíku a vodě

1934: Jestliže se otážeme inteligenta, který chemii buď nestudoval anebo ji od dob svých studií skoro úplně zapomněl, zná-li nějaký chemický...

Jak uchovávat energii

Vědce a techniky, kteří se zabývají problémem uskladnění energie, trápí nerudovská otázka „kam s ní“. A jak ji uložit, aby se v případě potřeby...

Město odkojené vodíkem: Ústí nad Labemuzamčeno

„Vodíkovým údolím“ by se chtělo stát několik českých regionů, které se v posledních dvou letech přetahují o pozici lídra v zavádění nových...

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...